Darba vidē balstītas mācības

LDDK īsteno ESF projektu «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1.

LDDK ir uzsākusi projekta īstenošanu, kas finansiāli atbalstīts no Eiropas Savienības Sociālā fonda: «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos»

LDDK projektu īsteno sadarbībā ar Profesionālajām izglītības iestādēm (PII) un uzņēmumiem.

Projekta mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā.

Darbības, kuras projekta ietvaros īsteno LDDK:

Projektam ir divas daļas – viena, kurā īsteno darba vidē balstītas mācības, otra, kurā īsteno prakses.

Uzņēmēji, vienojoties ar Profesionālajām izglītības iestādēm, var īstenot darba vidē balstītas mācības un saņemt finansiālu atbalstu. Kas ir darba vidē balstītas mācības? Tā ir uzņēmēja iesaiste profesionālās izglītības procesā, kad uzņēmējs un skola vienojas, kādu mācību programmas daļu var īstenot uzņēmumā. Līdz šim ir veikti vairāki pilotprojekti, kuros profesionālās izglītības iestādes ir sadarbojušās ar uzņēmējiem, īstenojot darba vidē balstītas mācības. Kāpēc LDDK iesaistās šī projekta īstenošanā? Jau vairāku desmitu gadu garumā dzirdam, ka uzņēmēji nav apmierināti ar profesionālo skolu audzēkņu/absolventu prasmēm. Līdz ar to LDDK ir apkopojuši vairāku nozaru viedokļus, kā uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti – uzņēmēji tiek iesaistīti programmu izstrādē, piedalās eksāmenu norisē un vērtēšanā. Nākamais loģiskais solis ir darba devēju dalība mācību procesā savos uzņēmumos, mācot audzēkņiem tās profesiju prasmes, kuras nepieciešamas esošajā ātri mainīgajā ekonomikā.

Otra projekta daļa ir prakses, kuras līdz šim ir īstenojuši uzņēmēji sadarbībā ar PII skolām līdz šim. Uzņēmējiem, kuri iesaistās projektā un īsteno mācību prakses, vairs nebūs jāaizpilda daudz dažādu dokumentu kā tas bija līdz šim. Tikai mācību prakses beigās jāsagatavo rēķins, lai uzņēmums saņemtu finansiālu atbalstu.

Projekts ir labs atbalsta instruments, lai uzņēmumā nodrošinātu papildu finansējumu darbiniekam, kurš apmāca audzēkni. Tāpat tiek nodrošināti darba aizsardzības līdzekļi, iespēja par projekta līdzekļiem veikt audzēkņa apdrošināšanu, iegādāties obligāto veselības pārbaudi, veikt vakcināciju pret ērču encefalītu ja tas nepieciešams prakses laikā, kā arī projektā ir piešķirts finansējums, lai audzēknis varētu nokļūt uz uzņēmumu, kurā īsteno darba vidē balstītas mācības, vai mācību praksi.

Aicinām:

Zvanīt un interesēties Latvijas Darba devēju konfederācijā, lai saņemtu informāciju, kā var iesaistīties projektā.

Uzņēmējus jautāt skolām par projektu, kā tajā iesaistīties.

Interesēties pašvaldībās pie uzņēmējdarbības speciālistiem par projektu.

Piedalīties projektā, jo tas dod atbalstu gan uzņēmējam – esošo praktikantu veidojot par savu darbinieku, gan skolai, gan audzēknim kā sagatavoties darba dzīvei un kļūt par profesionāli.

  1. Darba vidē balstītas mācības (DVB) – projekta laikā darba vidē balstītās mācībās iesaistīti 4150 PII audzēkņi.

Audzēkņu apģērbam, apdrošināšanai, u.tml. – 1 003 621.50 euro

Audzēkņu mobilitātei – 245 000.00 euro

Uzņēmumiem par DVB īstenošanu – 6 021 729.00 euro

PII par DVB īstenošanu – 66 908.10 euro

  1. Praksēs projekta laikā PII audzēkņus plānots iesaistīt 25 600 reizes

Audzēkņu apģērbam, apdrošināšanai, u.tml. – 5 416 875.00 euro

Audzēkņu mobilitātei – 1 926 000.00 euro

Uzņēmumiem par prakšu īstenošanu – 2 287 125.00 euro

PII par prakšu īstenošanu – 361 125.00 euro

Projekta kopējā summa: 15 598 062 euro.

____________________________________________________________________

Ministru kabineta noteikumi Nr. 484 Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības

Ministru kabineta noteikumi Nr. 483 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” īstenošanas noteikumi

Ministru kabineta noteikumi Nr.785 Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība

Par darbības īstenošanu atbildīgie LDDK pārstāvji:

Jolanta Vjakse – Projekta vadītāja, mob.tālrunis: 29471150, e-pasts: [email protected];

Elīna Vējiņa – DVB apakšprojekta vadītāja, mob.tālrunis: 20279914, e-pasts: [email protected];

Andrejs Bušenko – prakšu apakšprojekta vadītājs, mob.tālrunis: 28347877, e-pasts: [email protected]

____________________________________________________________________

Iesakām izmantot mūsu sadarbības partneru - Edy365.com komandas izstrādāto NākotnesPrakse.lv elektronisko platformu!

Elektroniskā platforma pieejama šeit

Iespēja centralizēti atlasīt piemērotākos praktikantus, pārvaldīt visus darbus tiešsaistē un aizmirst par papīra dokumentiem, kā arī ģenerēt atskaites automātiski.

Galerijas

LDDK vizīte Rēzeknē (25.09.2020.)
Dari un mācies - viss tikai sācies (03.03.2020.)

Aktualitātes

Jaunumi
Apbalvoti labākie 2023. gada prakšu un darba vidē balstītu mācību...
10. Novembris, 2023
Jaunumi
LDDK godinās “Darba vidē balstītas mācības” projekta sadarbības...
2. Novembris, 2023
Jaunumi
Notiks diskusijas ar nozaru pārstāvjiem par darba vidē balstītu mācību nākotni...
12. Septembris, 2023
Jaunumi
Aizvadīta konference “Dari un mācies – viss tikai...
17. Maijs, 2023
Jaunumi
Apbalvoti labākie prakšu un darba vidē balstītu mācību...
17. Maijs, 2023
Jaunumi
TIEŠRAIDE: konference “Dari un mācies – viss tikai...
11. Maijs, 2023
Jaunumi
Prezentēs priekšlikumus tālākai profesionālās izglītības attīstībai un apbalvos labākos...
9. Maijs, 2023
Jaunumi
LDDK piedalās Latgales reģionālajā...
6. Aprīlis, 2023
Jaunumi
Karjeras izglītības vieslekcija “Praktikants darba devēju...
31. Janvāris, 2023
Jaunumi
Audzēkni – saņem projekta...
2. Decembris, 2022
Jaunumi
Darba vidē balstītu mācību projektā jauns sadarbības partneris SIA...
21. Jūlijs, 2022
Jaunumi
Apsveikšanas ceremonija Jelgavas Amatu...
6. Jūnijs, 2022
Jaunumi
Jelgavas tehnikuma audzēkņu – topošo apdares darbu tehniķu mācību...
20. Maijs, 2022
Jaunumi
Rīgas Stila un Modes tehnikuma audzēkņu tikšanās ar...
18. Maijs, 2022
Jaunumi
Daugavpils tehnikuma audzēkņu – topošo frizieru mācību...
10. Maijs, 2022
Jaunumi
Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņu – topošo frizieru mācību...
10. Maijs, 2022
Jaunumi
Jelgavas tehnikuma audzēkņu – topošo apdares darbu tehniķu mācību...
10. Maijs, 2022
Jaunumi
Aizkraukles profesionālās vidusskolas audzēkņu – topošo automehāniķu tikšanās ar...
9. Maijs, 2022
Jaunumi
Apbalvoti labākie mācību prakšu un darba vidē balstītu mācību...
9. Maijs, 2022
Jaunumi
Rīgas Celtniecības koledžas audzēkņu – topošo ēku būvtehniķu tikšanās ar...
27. Aprīlis, 2022
Jaunumi
Jelgavas Amatu vidusskolas un Jelgavas tehnikuma audzēkņu tikšanās ar būvniecības un tērpu...
6. Aprīlis, 2022
Jaunumi
LDDK projekts SAM 8.5.1. diskusijā par iekļaujošu darba vidi, Change4Inclusion...
31. Marts, 2022
Jaunumi
Daugavpils tehnikuma audzēkņu tikšanās ar uzņēmumiem, 25. martā...
28. Marts, 2022
Jaunumi
Jelgavas tehnikuma audzēkņu tikšanās ar mērniecības un teritorijas plānošanas nozares...
21. Marts, 2022
Jaunumi
Rēzeknes tehnikuma audzēkņu tikšanās ar uzņēmējiem, 8. martā...
9. Marts, 2022
Jaunumi
Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu ekskursija autotransporta uzņēmumos, 4.martā...
7. Marts, 2022
Jaunumi
Čau, profesionālās skolas...
24. Februāris, 2022
Jaunumi
Seminārs PII par individuālo aizsardzības līdzekļu iepirkumiem projekta SAM 8.5.1...
17. Februāris, 2022
Jaunumi
Paplašina darba vidē balstītu mācību...
18. Janvāris, 2022
Jaunumi
Darba vidē balstītas mācības un prakses – uzņēmējiem iespēja mācīt savus nākamos...
30. Decembris, 2021
Jaunumi
Aicinām komandā sabiedrisko attiecību...
13. Jūlijs, 2021
Jaunumi
Tiešraide diskusijai: “Kur mācīsies Rīgas reģiona...
6. Jūnijs, 2021
Jaunumi
Tiešraide diskusijai: “Kur mācīsies Zemgales...
4. Jūnijs, 2021
Jaunumi
Tiešraide diskusijai: “Kur mācīsies Rīgas...
28. Maijs, 2021
Jaunumi
Tiešraide diskusijai: “Kur mācīsies Kurzemes...
19. Maijs, 2021
Jaunumi
Tiešraide diskusijai: “Kur mācīsies Vidzemes...
14. Maijs, 2021
Jaunumi
Erasmus+ projekta “Apmācību programma e-vidē DVB mācību vadītājiem”...
12. Maijs, 2021
Jaunumi
Tiešraide diskusijai: “Kur mācīsies Latgales...
28. Aprīlis, 2021
Jaunumi,Ekspertu atzinumi
Uzņēmēju iespēja pašiem sev mācīt jaunos...
Ekspertu atzinumi
Uzņēmēji turpmāk varēs iegūt kvalificētus...
Jaunumi
Domnīcu un praktisko semināru cikls...
5. Oktobris, 2020
Jaunumi
Tikšanās ar projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē...
29. Septembris, 2020
Jaunumi
LDDK vizīte...
25. Septembris, 2020
Ekspertu atzinumi
Profesionālās izglītības attīstībā paveikts daudz, bet liels darbs vēl...
Jaunumi
Darba devēju MEET-UP...
18. Septembris, 2020
Jaunumi
Seminārs darba devējiem JAUNĀ DARBA VIDE...
18. Septembris, 2020
Jaunumi
Darba devēju MEET-UP...
18. Septembris, 2020
Jaunumi
Tiešraide: Kurš pirks manas...
5. Septembris, 2020
Jaunumi
Latvijas Darba devēju konfederācija novērtē darba vidē balstītās mācības Amatu...
4. Septembris, 2020
Jaunumi
Ekspertu diskusija “Kurš pirks manas...
26. Augusts, 2020
Ekspertu atzinumi
Eksperti vienojas par studiju pilnveidi augstākajā...
Ekspertu atzinumi
LDDK izglītības eksperts: nepieciešams atbalstīt darba vidē balstītas...
Jaunumi
TIEŠRAIDE: Diskusija “Darba vidē balstītas mācības augstākajā...
2. Jūlijs, 2020
Jaunumi
Diskusija “Darba vidē balstītas mācības augstākajā...
26. Jūnijs, 2020
Jaunumi
Madonā norisinājās seminārs darba devējiem un profesionālās izglītības...
17. Jūnijs, 2020
Jaunumi
Diskusija: Darba vidē balstītas mācības augstākajā...
5. Jūnijs, 2020
Jaunumi
Apbalvoti labākie mācību prakšu un darba vidē balstītu mācību...
5. Marts, 2020
Jaunumi
Aicinām komandā sabiedrisko attiecību...
20. Decembris, 2019
Jaunumi
Meklējam kolēģi vakancei...
20. Decembris, 2019
Jaunumi
Seminārs reģionālā sadarbība darba vidē balstītu mācību...
27. Novembris, 2019
Jaunumi
Semināru cikla “Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā” noslēgums –...
25. Novembris, 2019
Jaunumi
Seminārs “Labā prakse ES fondu projektu...
25. Novembris, 2019
Jaunumi
Cesvainē notiks seminārs par labo praksi ES fondu projektu...
20. Novembris, 2019
Jaunumi
Uzņēmēji vēlas iesaistīties tehnikuma automehāniķu...
13. Novembris, 2019
Jaunumi
LDDK tiekas ar Smiltenes tehnikuma un Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma...
1. Novembris, 2019
Jaunumi
DVB mācības piedalās karjeras dienās...
17. Oktobris, 2019
Jaunumi
Tikšanās ar uzņēmējiem un profesionālās izglītības iestādēm...
5. Septembris, 2019
Jaunumi
Tikšanās ar uzņēmējiem un profesionālās izglītības iestādēm...
5. Septembris, 2019
Jaunumi
Meklējam kolēģi vakancei...
6. Augusts, 2019
Jaunumi
Uzņēmējdarbības tīklošanās pasākums “Atrodi savu...
6. Augusts, 2019
Jaunumi
Uzņēmējdarbības tīklošanās pasākums “Atrodi savu...
1. Augusts, 2019
Jaunumi
Tikšanās ar uzņēmējiem un profesionālās izglītības iestādēm...
2. Jūlijs, 2019
Jaunumi
Tikšanās ar uzņēmējiem un profesionālās izglītības iestādēm...
2. Jūlijs, 2019
Jaunumi
Diskusija “Kas ir meistarība 21. gadsimtā? Vai profesionālā izglītība izveido...
25. Jūnijs, 2019
Jaunumi
Pieredzes apmaiņas seminārs “Darba vidē balstītas mācības – uzņēmuma...
13. Jūnijs, 2019
Jaunumi
Tikšanās ar Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra vadību par DVB...
13. Jūnijs, 2019
Jaunumi
Aicinām aktīvi iesaistīties IAL...
5. Jūnijs, 2019
Jaunumi
Ikgadējais pasākums pulcē rekordskaitu...
4. Jūnijs, 2019
Jaunumi
Latvijas uzņēmēju organizāciju...
30. Maijs, 2019
Jaunumi
ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas...
29. Maijs, 2019
Jaunumi
DVB mācības dodas vizītē uz Liepājas Valsts...
16. Maijs, 2019
Jaunumi
Seminārs “Aktuālais profesionālajā un pieaugušo...
7. Maijs, 2019
Jaunumi
Profesionālās kompetences pilnveides seminārs auto transporta un metālapstrādes nozarēs...
10. Aprīlis, 2019
Jaunumi
Tiešraide: Labā prakse ES fondu projektu...
3. Aprīlis, 2019
Jaunumi
LDDK un IZM informatīvais...
1. Aprīlis, 2019
Jaunumi
“Latvijas skolas soma” pasākums tiek atzīts par labāko...
28. Marts, 2019
Jaunumi
VIDEO: noskaties, kā mums veicās, apbalvojot labākos DVB mācību un mācību prakšu...
27. Marts, 2019
Jaunumi
Jauniešu, darba ņēmēju, uzņēmēju, profesionāļu...
27. Marts, 2019
Jaunumi
Profesionālās kompetences pilnveides seminārs auto transporta un metālapstrādes nozarēs...
26. Marts, 2019
Jaunumi
Seminārs – diskusija par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada īstenotajiem...
14. Marts, 2019
Jaunumi
Starptautiskā konference “Stereotipi un realitāte – karjeras iespējas būvniecības...
13. Marts, 2019
Jaunumi
Forums “Profesionālā izglītība – atslēga uz darba...
13. Marts, 2019
Jaunumi
DVB mācības piedalās projektu gadatirgū...
8. Marts, 2019
Jaunumi
Rīgas reģionā noskaidrots labākais darba vidē balstītu mācību uzņēmums un mācību...
8. Marts, 2019
Jaunumi
Latgalē noskaidrots labākais darba vidē balstītu mācību uzņēmums un mācību prakšu...
7. Marts, 2019
Jaunumi
Kurzemē noskaidrots labākais darba vidē balstītu mācību uzņēmums un mācību prakšu...
6. Marts, 2019
Jaunumi
Zemgalē noskaidrots labākais darba vidē balstītu mācību uzņēmums un mācību prakšu...
5. Marts, 2019
Jaunumi
Vidzemē noskaidrots labākais darba vidē balstītu mācību uzņēmums un mācību prakšu...
4. Marts, 2019
Jaunumi
Apbalvoti labākie darba vidē balstītu mācību un mācību prakšu...
26. Februāris, 2019
Jaunumi
Nekādas darbošanās ķeksīša...
8. Februāris, 2019
Jaunumi
LDDK tikšanās ar Rīgas 3.arodskolas...
30. Janvāris, 2019
Jaunumi
Tikšanās ar būvniecības nozares pārstāvjiem...
30. Janvāris, 2019
Jaunumi
LDDK tiekas ar ekonomikas un izglītības un zinātnes...
30. Janvāris, 2019
Jaunumi
Seminārs jūrskolām un jūrniecības nozares...
24. Janvāris, 2019
Jaunumi
Profesionālo izglītības iestāžu un būvniecības nozares uzņēmumu...
24. Janvāris, 2019
Jaunumi
ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās...
9. Janvāris, 2019
Jaunumi
Atkārtoti aicinām aizpildīt anketu par DVB mācībām un...
7. Janvāris, 2019
Jaunumi
Atkārtoti aicinām aizpildīt anketu par DVB mācībām un...
7. Janvāris, 2019
Jaunumi
Darbseminārs: Profesionālās izglītības struktūru kapacitātes stiprināšana un kvalitātes...
18. Decembris, 2018
Jaunumi
DVB aktualitātes...
12. Decembris, 2018
Jaunumi
DVB aktualitātes...
11. Decembris, 2018
Jaunumi
Cēsu uzņēmēju forums...
29. Novembris, 2018
Jaunumi
Daugavpilī norisināsies seminārs par darba vidē balstītām...
20. Novembris, 2018
Jaunumi
Audzēkņu anketa...
16. Novembris, 2018
Jaunumi
Uzņēmēju anketa...
16. Novembris, 2018
Jaunumi
Profesionālās izglītības konference...
15. Novembris, 2018
Jaunumi
Liepājā norisināsies seminārs par darba vidē balstītām...
12. Novembris, 2018
Jaunumi
LDDK seminārs LLKC filiāļu...
12. Novembris, 2018
Jaunumi
LDDK seminārs Rīgas Profesionālās izglītības...
8. Novembris, 2018
Jaunumi
Biznesa forums Jēkabpilī – izaicinājumi biznesa...
5. Novembris, 2018
Jaunumi
Atvieglo uzņēmēju iesaisti darba vidē balstītās...
16. Oktobris, 2018
Jaunumi
Uzņēmēj Vidzemē, izmanto iespēju: saņem ES finansējumu un audzini sev darbinieku jau skolas...
12. Oktobris, 2018
Jaunumi
Uzņēmēj! Dod iespēju praktizēties savā uzņēmumā un saņem ES...
1. Oktobris, 2018
Jaunumi
LDDK tikšanās ar Jēkabpils agrobiznesa koledžas un Aizkraukles porfesionālās skolas...
15. Septembris, 2018
Jaunumi
LDDK tikšanās ar Zaļenieku profesionālās vidusskolas...
10. Septembris, 2018
Jaunumi
DVB projekta vadības darba...
6. Septembris, 2018
Jaunumi
LDDK tikšanās ar Dobeles Amatu vidusskolas...
4. Septembris, 2018
Jaunumi
LDDK tikšanās ar Jelgavas Amatu vidusskolas...
3. Septembris, 2018
Jaunumi
LDDK tikšanās ar...
2. Septembris, 2018
Jaunumi
Uzņēmēj Latgalē, izmanto iespēju: saņem ES finansējumu un audzini sev darbinieku jau skolas...
30. Augusts, 2018
Jaunumi
Kvalitatīvas mācību prakses...
19. Jūnijs, 2018
Jaunumi
Aicinām pievienoties savam...
19. Jūnijs, 2018
Jaunumi
Latvijas ES fondu projekti – spilgti pozitīvie piemēri citām...
15. Jūnijs, 2018
Jaunumi
LDDK aicina pievienoties savam...
6. Jūnijs, 2018
Jaunumi
Ar ES fondu palīdzību jauniešiem jānodrošina jēgpilnas un iesaistošas...
21. Maijs, 2018
Jaunumi
Saeimas Eiropas lietu komisija iepazīstas ar LDDK pieredzi darba vidē balstītu mācību...
16. Maijs, 2018
Jaunumi
Jēkabpilī diskutē par iespējām īstenot DVB...
12. Marts, 2018
Jaunumi
Jelgavas Amatu vidusskolas Konventa...
26. Februāris, 2018
Jaunumi
Skola...
22. Februāris, 2018
Jaunumi
Uzņēmuma atbilstība DVB mācību īstenošanas...
2. Februāris, 2018
Jaunumi
Konference “Jauno speciālistu kompetences siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju...
5. Decembris, 2017
Jaunumi
Zemgales reģiona izglītības vadības, pieaugušo izglītības speciālistu un uzņēmēju...
4. Decembris, 2017
Jaunumi
Sanāksme par būvniecības izglītības...
1. Decembris, 2017
Jaunumi
Tikšanās ar Dobeles...
30. Novembris, 2017
Jaunumi
Alojas novada uzņēmēju...
27. Novembris, 2017
Jaunumi
75 uzņēmumu pārstāvji ieguvuši tiesības vadīt Darba vidē balstītas...
23. Novembris, 2017
Jaunumi
Uzņēmēj – praktikants var būt Tavs nākamais darbinieks: Sadarbojies ar praktikantu un saņem...
21. Novembris, 2017
Jaunumi
Profesionālās izglītības iestādes īstenos darba vidē balstītas...
17. Oktobris, 2017
Jaunumi
Uzņēmēj, praktikants var būt tavs nākamais darbinieks! Sadarbojies ar praktikantu un saņem...
17. Oktobris, 2017
Jaunumi
Projekta vadības un ieviešanas...
28. Septembris, 2017
Jaunumi
Seminārs “Darba vidē balstītas mācības – jauna profesionālās izglītības apguves forma....
4. Jūlijs, 2017
Jaunumi
Seminārs par DVB...
27. Jūnijs, 2017
Jaunumi
Seminārs par DVB...
27. Jūnijs, 2017
Jaunumi
Tikšanās ar Jelgavas...
5. Jūnijs, 2017
Jaunumi
Būvniecības nozaru ekspertu padomes...
25. Maijs, 2017
Jaunumi
Pieredzes apmaiņas seminārs – diskusija “Darba vidē balstītas mācības – uzņēmuma...
24. Maijs, 2017
Jaunumi
Seminārs – diskusija “Darba vidē balstītas mācības – iespējas un...
24. Maijs, 2017
Jaunumi
LIZDA profesionālās izglītības ekspertu un profesionālās izglītības iestāžu...
24. Aprīlis, 2017
Jaunumi
LDDK sadarbībā ar Rīgas Valsts tehnikumu un Izglītības un zinātnes ministriju organizēja...
11. Aprīlis, 2017
Jaunumi
Projekta...
7. Aprīlis, 2017
Jaunumi
Prezentāciju sagatavošanas...
7. Aprīlis, 2017
Jaunumi
ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās...
24. Marts, 2017
Jaunumi
Pieredzes apmaiņas sanāksme Rīgas Valsts...
15. Marts, 2017
Jaunumi
Pieredzes apmaiņas brauciens uz...
3. Marts, 2017
Jaunumi
SAM 8.5.1. “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu...
1. Marts, 2017
Jaunumi
Tikšanās ar VISC projekta SAM 8.5.3. vadības grupu un reģionu...
24. Februāris, 2017
Jaunumi
Reģionu uzņēmējus aicina pieteikties profesionālo skolu audzēkņu uzņemšanai darba vidē...
7. Februāris, 2017
Jaunumi
SAM 8.5.1. “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu...
1. Februāris, 2017
Jaunumi
SAM 8.5.1. “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu...
1. Decembris, 2016
Jaunumi
SAM 8.5.1. “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu...
1. Novembris, 2016
Jaunumi
SAM 8.5.1. “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu...
1. Oktobris, 2016

Notikumi