Vide un enerģētika

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) izskata politikas plānošanas un normatīvo aktu projektus, valsts budžeta projekta pamatnostādnes vides aizsardzības jautājumos, izstrādā savus priekšlikumus, kā arī sniedz atzinumus.

LDDK piedalās vides aizsardzības normatīvo aktu pilnveidošanā atbilstoši spēka esošiem normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām, priekšlikumu izstrādāšanā un izskata valdības ziņojumu projektus par starptautisko saistību izpildi vides aizsardzības jautājumos un dod atzinumus par šiem ziņojumiem.

Kontaktinformācija: