Jaunumi

Notiks diskusijas ar nozaru pārstāvjiem par darba vidē balstītu mācību nākotni profesionālajā izglītībā

12. Septembris, 2023

Latvijas Darba devēju konfederācijas īstenotā ESF Projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” Nr. 8.5.1.0/16/I/001 (Projekta SAM 8.5.1.) ietvaros tiks organizēts sarunu cikls, kurā dalībai aicināti vairāku nozaru uzņēmumu, profesionālās izglītības iestāžu un nozaru ekspertu padomju pārstāvji, lai diskutētu par aktualitātēm un nākotnes scenārijiem darba vidē balstītu mācību un prakšu īstenošanā.

Tikšanās ietvaros klātesošie tiks informēti par Projekta SAM 8.5.1. rezultātiem, nozaru iesaisti, kā arī būs iespēja uzklausīt projekta sadarbības partneru – uzņēmumu pieredzes stāstu par dalību projektā. Tikšanās noslēgums paredzēts diskusijas daļai par darba vidē balstītu mācību īstenošanu un priekšlikumiem mācību formas attīstībai nākotnē.

Sarunu ciklā plānotās Projekta SAM 8.5.1. komandas tikšanās:

  • 19. septembrī ar Tūrisma un skaistumkopšanas Nozaru ekspertu padomi, ēdināšanas un viesmīlības nozares uzņēmumiem Smiltenes tehnikumā. Pieteikšanās adrese;
  • 19. septembrī ar Drukas un mediju Nozaru ekspertu padomi, drukas un mediju nozares uzņēmumiem Rīgas valsts tehnikumā;
  • 20. septembrī ar Tūrisma un skaistumkopšanas, Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas Nozaru ekspertu padomēm, Kultūrizglītības padomi un nozaru uzņēmumiem Rīgas Stila un modes tehnikumā. Pieteikšanās adrese;
  • 21. septembrī ar Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību Nozaru ekspertu padomi un nozares uzņēmumiem Latgales industriālajā tehnikumā. Pieteikšanās adrese;

Sarunu ciklā plānotās Projekta SAM 8.5.1. komandas tikšanās (pieteikšanās tiks uzsākta oktobrī):

  • 18. oktobrī ar Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību Nozaru ekspertu padomi un nozares uzņēmumiem Liepājas valsts tehnikumā;
  • 20. oktobrī ar visu Nozaru ekspertu padomju pārstāvjiem - par aktuālo situāciju darba vidē balstītu mācību īstenošanā.