Jaunumi

Tikšanās ar būvniecības nozares pārstāvjiem Barkavā

30. Janvāris, 2019

LDDK īsteno Eiropas Savienības Sociālā fonda projektu «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1.

Sadarbībā ar Jēkabpils agrobiznesa koledžas Barkavas filiāles mācībspēkiem organizējam tikšanos ar būvniecības nozares pārstāvjiem 01.02.2019, sākums pl. 11.00 Dzirnavu ielā 1, Barkavā, lai veicinātu sadarbību un palielinātu kvalificētu darbinieku sagatavošanu būvniecības nozarei, projekta komanda aicina uz tikšanos būvniecības nozares uzņēmumus.

Būvniecības nozare Latvijā ir septītais lielākais darba devējs, taču līdz ar straujo nozares izaugsmi aizvien vairāk tajā palielinās darbaspēka trūkums. Profesionālās izglītības iestādes sagatavo nozarei svarīgu kvalifikāciju darbiniekus, skolu un uzņēmumu sadarbība kļūst aizvien aktuālāka.