Jaunumi

Meklējam kolēģi vakancei finansists

6. Augusts, 2019

Meklējam kolēģi vakancei finansists ESF projektā «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1.

Nepieciešamā kvalifikācija:

 • akadēmiskā vai 2. līmeņa augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds) sociālajās zinībās un/vai inženierzinātnēs;
 • vēlama darba pieredze līdzīgos ESF projektos finanšu dokumentācijas izstrādē, sagatavošana;
 • jomas saistošo normatīvo aktu pārzināšana un prasme tos pielietot praktiskajā darbībā;
 • labas datora lietošanas prasmes (MS Office standarta programmas);
 • teicamas komunikāciju prasmes;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā, panākt izvirzīto uzdevumu savlaicīgu izpildi, kā arī spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
 • teicamas latviešu un vēlams arī krievu valodas zināšanas.

Paredzamie darba uzdevumi:

 • aprēķināt un veikt izmaksu saskaņojumu profesionālajām izglītības iestādēm (PII) par prakšu veikšanu;
 • aprēķināt un veikt izmaksu saskaņojumu profesionālajām izglītības iestādēm par darba vidē balstītu (DVB) mācību veikšanu;
 • sagatavot aprēķinus PII par norēķiniem ar PII audzēkņiem par prakses vai DVB mācību norisi;
 • sagatavot projekta finanšu atskaites;
 • sagatavot ikmēneša un ik ceturkšņa atskaites un iesniegt projekta vadībai;
 • sniegt priekšlikumus darba vidē balstītu mācību un praktisko mācību un mācību prakšu PII un uzņēmumos īstenošanas pilnveidei;
 • regulāri papildināt profesionālās zināšanas par izglītības un nodarbinātības jautājumiem.

Pusslodze, atalgojums bruto no 980,00 euro.

Aicinām iesneigt CV līdz 21.08.2019., sūtot uz e-pastu [email protected] ar norādi: VAKANCEI FINANSISTS