Jaunumi

Zemgales reģiona izglītības vadības, pieaugušo izglītības speciālistu un uzņēmēju seminārs

4. Decembris, 2017

Šī gada 6. decembrī projekta vadītāja Jolanta Vjakse informēs Zemgales reģiona uzņēmējus par ESF projektu «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1.