Jaunumi

Tikšanās ar uzņēmējiem un profesionālās izglītības iestādēm Valmierā

5. Septembris, 2019

ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” komandas tikšanās ar uzņēmējiem un profesionālās izglītības iestādēm.

Laiks: 2019.gada 10.septembris, plkst.10.30
Vieta: Valmieras tehnikums, Vadu iela 3, Valmiera, LV-4201
Plānotā darba kārtība:

10:30 – 11:00 ierašanās, reģistrācija

11:00 – 12:00 aktualitātes par projekta īstenošanas gaitu

12:00 – 12:30 jautājumi, atbildes

12:30 – 13:00 Valmieras tehnikuma apskate

13:45 – 13:55 došanās uz DVB mācību un/vai prakšu īstenošanas vietām – Valmieras un Valmieras apkārtnes uzņēmumiem

14:00 – 15:00 vizīte uzņēmumos (visi dalībnieki tiks sadalīti grupās un dosies uz dažādiem uzņēmumiem)

15:00 – 15:30 secinājumi