Jaunumi

Jelgavas tehnikuma audzēkņu tikšanās ar mērniecības un teritorijas plānošanas nozares uzņēmumiem, 17. martā Jelgavā

21. Marts, 2022

2022.gada 17.martā LDDK SAM 8.5.1. projekta komanda organizēja tikšanos Jelgavas tehnikumā, Jelgavas tehnikuma audzēkņiem – topošajiem mērniecības tehniķiem ar nozares uzņēmumiem, kā arī iepazīstināja ar tehnikuma mērniecības laboratoriju.

LDDK SAM 8.5.1. projekta vadītāja Jolanta Vjakse parādīja mērniecības un teritorijas plānošanas nozares uzņēmumu pārstāvjus, kā arī Jelgavas tehnikuma audzēkņus informēja par projektu SAM 8.5.1. un darba vidē balstītām mācībām. Sanāksmes turpinājumā dalībnieki iepazinās ar četrgadīgo Mērniecības tehniķa mācību programmu un apskatīja Jelgavas tehnikumā esošo mērniecības laboratoriju. Mūsdienīgi risinājumi un atbilstošs nodrošinājums topošajiem profesionāļiem - audzēkņiem sniegs iespēju vēl labāk apgūt zināšanas un prasmes pirms došanās praksē un darba vidē balstītās mācībās uz uzņēmumiem.