Jaunumi

Jelgavas Amatu vidusskolas Konventa sēde

26. Februāris, 2018

Darba kārtība:

  1. Jelgavas Amatu vudusskolas mācību darba organizācija un rezultāti Sīrijas jauniešu AGHIA AL HERJANI un GHAIDAA AL HERJANI apnmācībā.

Ziņo – skolotajas A. Tāluma un J. Koļesņikova.

  1. Par izglītības iestādes un tās licencēto izglītības programmu akreditāciju.

Ziņo – direktore E. Bišere.

  1. Jelgavas īpašo ēdienu “Hercoga bura” un “Šarlotes skūpsts” receptūras nodošana Jelgavas Eliasa vēstures un mākslas muzejam.

Ziņo: skolotaja R.Tāluma.

  1. Eiropas Savienības projektu realizācija:
  • 1.3. SAM projekts Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas nodrošināšanai.

Ziņo: direktore E. Bišere,

          arhitekte A. Ziemeļniece.

  • Sadarbības līgums Nr. SAN 8.5.1./6-12.1.3. Profesionālās izglītības iestāžu audzekņu dalība vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņemumā par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzekņu skaitu pēc to darbības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā “ īstenošana.

                        Ziņo: LDDK projektu vadītāja Jolanta Vjakse,

     direktores vietniece L. Mengaile.

  • ESF projekts ”Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr.8.4.1.0/16/I/001

 Ziņo: direktora vietniece A.Klāsena

  • ERASMUS+ projekts “Jelgavas  Amatu vidusskolas skolotāju pilnveide un audzēkņu prakse Eiropā.” Nr. 2016-1-LV01-KA102-022436

 Ziņo: direktore E.Bišere

  1. Dažādi jautājumi.