Jaunumi

Rīgas Stila un Modes tehnikuma audzēkņu tikšanās ar uzņēmējiem

18. Maijs, 2022

2022. gada 18. maijā LDDK SAM 8.5.1. projekta komanda organizēja tikšanos Rīgas Stila un Modes tehnikumā (RSMT) audzēkņiem – topošajiem fotogrāfiem, SPA speciālistiem, frizieriem-stilistiem, vizuālā tēla stilistiem, tērpu izgatavošanas un stila speciālistiem ar uzņēmumiem.

LDDK SAM 8.5.1. projekta vadītāja Jolanta Vjakse RSMT audzēkņiem nodemonstrēja jaunos plakātus ar QR kodu, kuru izmantojot audzēkņi var atrast prakses vietas uzņēmumos visā Latvijā un par katru reģionu atsevišķi, kā arī var atrast tieši Darba vidē balstītas (DVB) mācības īstenojošos uzņēmumus. Audzēkņi izmēģināja – un ieguva jaunu informācijas vietni, lai varētu izvēlēties uzņēmums, kur mācīties gan teoriju, gan praktiskās iemaņas.

Projekta Rīgas reģiona koordinators Linards Zvaigzne audzēkņiem izstāstīja, kas ir DVB mācības un kādas iespējas audzēkņiem sniedz dalība projektā.

Audzēkņiem bija iespēja klausīties profesionāla fotogrāfa Mārtiņa Plūmes, kā arī profesionālas frizieres Žanetes Krūmiņas (SIA Dzintras Frizētava plus) pieredzi darbā ar praktikantiem, tai skaitā arī projekta ietvaros, kā arī uzdot sev interesējošus jautājumus par prakses norisi un profesijas specifiku.

Oskars Putniņš no edy365 (nakotnesprakse.lv) audzēkņiem izstāstīja par e-dienasgrāmatas sniegtajām iespējām un mūsdienīgu prakses īstenošanas un vadīšanas procesu digitālā vidē, kuru RSMT kā vieni no pirmajiem jau aktīvi izmanto, sevi pierādot kā progresīvu, modernu un uz inovācijām vērstu izglītības iestādi.

Noslēgumā katra grupa (cik nu audzēkņi gribēja), aizpildīja aptauju menti.com – vai saprot, kas ir DVB mācības? Kāds tikšanās formāts ar uzņēmumiem, viņuprāt, ir vislabākais, kā arī, vai par praksi labāk atskaitītos, izmantojot elektronisko dienasgrāmatu vai fizisku papīra formāta dienasgrāmatu u.c.

No iegūtajiem rezultātiem var secināt, ka audzēkņi ir daļēji informēti par projekta sniegtajām iespējām, kā arī tikai daļa labāk izmantotu elektroniskās dienasgrāmatas risinājumus fizisku dienasgrāmatu vietā. Turpretī izteikts vairākums saredz pozitīvu ieguvumu projekta organizētajās tikšanās reizēs un ekskursijas iespējās nākotnē - audzēkņi vislabāk par prakses vietu uzzinātu dodoties vizītē un iepazīstot reālu darba vidi. Tas norāda uz turpmāku mācību ekskursiju un sanāksmju nepieciešamību, veidojot ciešāku saikni starp darba devēju un profesionālās izglītības iestādes audzēkni.

Paldies Žanetei Krūmiņai un Mārtiņam Plūmem par atsaucību un interesanto, informatīvo pieredzes stāstu, kā arī RSMT direktorei Ulrikai Naumovai un projektu koordinatorei Santai Rušai par atbalstu sanāksmes rīkošanā!

This image has an empty alt attribute; its file name is ESF-logo-projektiem-003.png