Jaunumi

Seminārs jūrskolām un jūrniecības nozares uzņēmumiem

24. Janvāris, 2019

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) šī gada 31. janvārī plkst. 10.00, LDDK birojā Raiņa bulvārī 4 rīko semināru jūrskolām un jūrniecības uzņēmumiem, kurā skaidros projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (Nr.8.5.1.0/16/I/001)  nosacījumus un risinās jautājumus par jauno izglītības programmu apstiprināšanu, lai īstenotu darba vidē balstītas (DVB) mācības.

2018. gada 12. decembra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijā tika rosināts veikt grozījumus normatīvajos aktos (MK noteikumos Nr.483 un MK noteikumos Nr.484), kas ļaus piedalīties projektā audzēkņiem, kas praksi vai DVB mācības apgūst uzņēmumos uz kuģiem ārpus Latvijas robežām, tas nozīmē, ka galvenais šķērslis jūrskolu iesaistei projektā tiks likvidēts.

Jūrniecības nozares uzņēmumiem, iesaistoties pojektā, ir iespējams saņemt ESF atbalstu par katru audzēkni, nodrošināt audzēkņus ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, apdrošināt civiltiesiski un pret nelaimes gadījumiem, veikt obligātās veselības pārbaudes u.c.