Jaunumi

Seminārs “Darba vidē balstītas mācības – jauna profesionālās izglītības apguves forma. Mācību prakse uzņēmumos – sadarbība starp profesionālajām izglītības iestādēm un uzņēmējiem”

4. Jūlijs, 2017

Daugavpils Būvniecības tehnikums sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju organizē semināru  “Darba vidē balstītas mācības – jauna profesionālās izglītības apguves forma. Mācību prakse uzņēmumos – sadarbība starp profesionālajām izglītības iestādēm un uzņēmējiem.”

Seminārs tiek organizēts ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1. ietvaros

Norises vieta: Daugavpils Būvniecības tehnikums, Jātnieku iela 87,1 Daugavpils

Lejupielādes

Darba kārtība