Jaunumi

Madonā norisinājās seminārs darba devējiem un profesionālās izglītības iestādēm

17. Jūnijs, 2020

Šodien, 17.jūnijā, Madonā norisinājās Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) rīkotais seminārs “Darba vidē balstītu mācību īstenošana būvniecības un ēdināšanas nozarēs Madonas novadā”. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar aktuālajiem jautājumiem profesionālās izglītības programmās, prakses un darba vidē balstītu mācību iespējām un priekšrocībām, veicinot ātrāku audzēkņu iesaisti darba tirgū. Seminārā piedalījās LDDK eksperti, Madonas novada uzņēmēji – SIA “PRO Build”, SIA HEPA Būve un AS “Lazdonas piensaimnieks”, kā arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas filiāles mācībspēki un audzēkņi.

Kopš 2017.gada LDDK īsteno ESF projektu “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”, kurā līdz šim iesaistījušas 37 profesionālās izglītības iestādes un 2609 uzņēmēji, tajā skaitā, arī Madonas uzņēmumi un Jēkabpils Agrobiznesa koledža. Kopumā Latvijā projektā iesaistījušies 9638 profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi.

Kopš DVB mācību formas ieviešanas Latvijā 2017.gadā, ~70% profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu jau sešu mēnešu laikā pēc kvalifikācijas iegūšanas noslēguši darba līgumu, bet ~ 12% absolventu turpinājuši izglītību savā profesijā augstākās izglītības iestādēs. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas absolventu vidū 56% absolventu uzsākuši patstāvīgas darba gaitas apgūtajā profesijā, bet 14% turpina mācības savā specialitātē.

Tikšanās laikā ēdināšanas un būvniecības nozares uzņēmēji iepazīstināja ar līdzšinējo sadarbību ar profesionālās izglītības iestādēm un audzēkņu iesaistīšanu mācību praksēs un darba vidē balstītās mācībās. 2019/2020. mācību gadā kopumā Latvijā 393 jaunieši īsteno mācību praksi un darba vidē balstītas mācības tieši būvniecībā, no tiem 19 audzēkņi ir Madonas iedzīvotāji, savukārt ēdināšanā Latvijā kopumā praksi uzņēmumos realizē 415 profesionālo skolu audzēkņi, no kuriem 6 ir madonieši.

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas filiāles vadītāja Silvija Smeltere un projekta koordinatore Lilita Zukule pastāstīja, kā norisinājusies skolas un darba devēju līdzšinējā sadarbība, augstu novērtējot novada uzņēmēju atbalstu, sniedzot jauniešiem iespēju izmēģināt savu profesionālo kvalifikāciju reālā darba vidē, jo mācības skolas laboratorijā nespēj aizstāt objektu būvniecības laukumā, bet prakses vietas reģionos atrast ir daudz grūtāk.

Darba devēji, kuri pārstāv būvniecības un ēdināšanas nozari Madonas novadā, bija vienisprātis, ka praktikantu iesaistīšana ir visātrākais veids, kā atrast jaunos speciālistus. Prakses laikā iespējams pārliecināties, vai profesionālās skolas audzēknis ir apguvis visas nepieciešamās iemaņas un kuras ir tās jomas, kur darba devējs var iemācīt papildus. Tāpat vērtīga ir projekta sniegtā iespēja nodrošināt audzēkņiem individuālās aizsardzības līdzekļus, saņemot par to projekta finansējumu.

Savukārt, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi, kuri īsto darba vidē balstītas mācības gan AS “Lazdonas piensaimnieks” restorānā “Efeja”, gan SIA “Pro Build” un SIA HEPA Būve objektos, atzina, ka prakses laikā pārliecinājušies, vai izvēlētā profesija bijusi īstā un priecājas, ka, iespējams, pēc kvalifikācijas iegūšanas būs iespēja kļūt par pilnvērtīgiem uzņēmuma darbiniekiem.

Tāpat vizītes laikā norisinājās tikšanās ar Cesvaines pašvaldības vadību, kuras laikā tika apspriesta sadarbība projekta ietvaros.