Jaunumi

Profesionālās kompetences pilnveides seminārs auto transporta un metālapstrādes nozarēs „Auto šodien un rīt”

10. Aprīlis, 2019

ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” vadītāja Jolanta Vjakse piedalās Valsts izglītības satura centra ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) Profesionālās kompetences pilnveides seminārā – auto transporta un metālapstrādes nozarēs „Auto šodien un rīt”.  

Laiks: 2019.gada 11.aprīlis, plkst. 9.30 līdz 17.30.

Vieta: RTU Zinātniskās bibliotēkas telpās Paula Valdena ielā 5, Rīgā