Jaunumi

Aizvadīta konference “Dari un mācies – viss tikai sācies”

17. Maijs, 2023

2023. gada 11. maijā notika Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) īstenotā projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” noslēguma pasākums - konference, kurā tika prezentēti priekšlikumi tālākai profesionālās izglītības attīstībai.

Konferences pirmajā daļā projekta komanda dalījās paveiktajā un sasniegtajos rezultātos kopš projekta īstenošanas uzsākšanas 2017. gadā. Prakšu apakšprojekta vadītājs Andrejs Bušenko un darba vidē balstītu mācību apakšprojekta vadītāja Elīna Vējiņa konferences dalībniekus informēja par sasniegto: projektā pārstāvētās izglītības iestādes un iesaistītās kvalifikācijas, audzēkņu dalījums atbilstoši demogrāfiskajiem rādītājiem, kā arī par nodarbinātības datiem, norādot, ka 74% audzēkņi, kas projekta ietvaros bijuši praksēs, 6 mēnešu laikā pēc kvalifikācijas iegūšanas ir nodarbināti Latvijas uzņēmumos. Savukārt, darba vidē balstītās mācībās tie ir 75% audzēkņu. Veicot atkārtotu audzēkņu nodarbinātības pārbaudi, līdz 2023. gada janvārim praksēs bijušo audzēkņu nodarbinātība ir 85% un 85.3% darba vidē balstītās mācībās.

Projekta vadītāja Jolanta Vjakse uzsvēra galvenos izaicinājumus projekta īstenošanas gaitā - individuālās aizsardzības līdzekļu nodrošināšana, elastību prakšu un darba vidē balstītu mācību īstenošanā, kā arī skolu un uzņēmumu sadarbības trūkumu un administratīvo slogu projekta sākumā. Šos izaicinājumus un problēmas -  daļēji vai pilnīgi, pateicoties komandas un iesaistīto sadarbības partneru darbam, ir izdevies novērst vai būtiski uzlabot.

Konferences turpinājumā par finansējuma iespējām un izaicinājumiem profesionālajā izglītībā un darba vidē balstītās mācībās tuvākajā nākotnē informēja Rūta Gintaute - Marihina, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore.

Par īpašu atsaucību un sadarbību projekta nodarbinātības un atalgojuma datu analīzes veikšanā vairāku gadu gājumā, Valsts ieņēmumu dienesta Ģenerāldirektorei Ievai Jaunzemei tika pasniegta pateicība no LDDK projekta komandas.

Pēc SIA "Later Ltd" līdzīpašnieka Elmāra Taņņa iedvesmas stāsta, dalībniekus par digitālās prakses dienasgrāmatas risinājumiem un iespēju uzņēmumiem virtuālajā vidē dot iespēju audzēkņiem atrast prakses un darba vidē balstītu mācību vietu informēja Oskars Putniņš no "Edy365.com".

Konferences otrajā daļā moderators Ansis Bogustovs vadīja diskusiju par pieredzes stāstiem un labās prakses piemēriem darba vidē balstītu mācību īstenošanā, kur pieredzē dalījās:

  • Latgales industriālā tehnikuma direktore Ināra Ostrovska un SIA Industrial Welding ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs Konstantīns Germanovičs
  • Rīgas Stila un modes tehnikuma direktore Ulrika Naumova un SIA Semarah Hotel Management personāla vadītāja Vita Kisļicka
  • Jelgavas tehnikuma direktora vietnieks kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Uldis Sokolovs un SIA Marks M (Nakts mēbeles) Jelgavas ražotnes vadītājs Alvis Začs
  • Saldus tehnikuma direktora vietniece darba vidē balstītu mācību un tālākizglītības jomā Iveta Kunkule un SIA SC Grupa personāla vadītāja Diāna Zariņa 
  • Rīgas Valsts tehnikuma direktora vietniece izglītības organizācijas jomā Inga Šikova un Inchcape Motors Latvia Tehniskais treneris un inženieris Roberts Daugavvanags-Vanags
  • Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikuma direktors Artūrs Sņegovičs  un SIA Autogars tehniskais direktors Mārcis Meslis

Turpinājumā Projekta vadītāja Jolanta Vjakse, Latgales industriālā tehnikuma direktore Ināra Ostrovska, Izglītības un zinātnes ministrijas struktūrfondu departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības un mūžizglītības attīstības jomā Gunta Arāja un SIA "Sedumi" galvenā grāmatvede Inese Endzele piedalījās diskusijā par darba vidē balstītu mācību nākotni – kas ir izdevies, kas jāuzlabo un kāda ir to ilgtspēja, kur ikvienam klātesošajam bija iespēja dalīties ar savu viedokli aktuālajos jautājumos.

Diskusijas rezultātā, interaktīvi piedaloties konferences dalībniekiem balsojumā, iezīmējās vairāki būtiski profesionālās izglītības procesa uzlabojumi, toties īpašu uzmanību izpelnījas ierosinājums praksēs un darba vidē balstītās mācībās audzēkņiem uzņēmumos piemērot astronomiskās, nevis akadēmiskās stundas, kā arī 80% no dalībniekiem uzskata, ka līdz šim esošais finansiālais atbalsts prakšu un darba vidē balstītu mācību norisei, individuālās aizsardzības līdzekļu nodrošināšanai būtu plānojams arī turpmāk, vismaz vēl 5 gadus, kas būtu paritātes nodrošināšana starp valsti un darba devējiem.

Konferences noslēgumā kopsavilkumu vēstīja Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Kārlis Strautiņš.

Noslēguma konference tapusi: Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītas mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” ietvaros, pasākuma foto nodrošināja Toms Norde un viņa darba vidē balstītu mācību praktikanti no Rīgas Stila un modes tehnikuma.