Pārstāvniecības

Starptautiskā pārstāvniecība

LDDK viens no būtiskiem uzdevumiem ir sekmēt labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanu, aizstāvot tādu normatīvo regulējumu starptautiskā līmenī, kas veicinātu uzņēmējdarbību, privātā sektora attīstību un darba vietu radīšanu. LDDK Latvijas biznesa sabiedrībai var sniegt ievērojamu atbalstu uzņēmumu konkurētspējas nostiprināšanā starptautiskā vidē.

Lai realizētu demokrātiskas sabiedrības, tirgus ekonomikas un labas pārvaldības potenciālu Latvijā, uzņēmējiem un darba devējiem ir jāizmanto dalības starptautiskajās organizācijās sniegtās interešu pārstāvniecības iespējas. Lai pilnvērtīgi izmantotu sociālā dialoga starptautiskā līmenī sniegtās iespējas, nozīmīgi apzināties organizācijas intereses un atbildību. Starptautiskā līmenī sociālo partneru organizācijām ir īpaši nozīmīgu loma pārstāvot savu biedru – darba devēju un uzņēmumu intereses lēmumu pieņemšanas procesā.

Pateicoties Latvijas dalībai starptautiskās organizācijās un uzņemtajām starptautiskajām saistībām, uzņēmējdarbību regulējošais normatīvais ietvars tiek veidots starptautiskās organizācijās. Lai nodrošinātu labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanu starptautiskā līmenī, LDDK aktīvi iesaistās starptautiskajās darba devēju interešu pārstāvošajās organizācijās atbilstoši Latvijas uzņēmumu interesēm. Šo uzdevumu īstenošanā LDDK sadarbojas ar Latvijas valsts pārvaldes sektoru un citu valstu darba devēju organizācijām, attīsta divpusējo un daudzpusējo sadarbību. LDDK pārstāv un aizstāv savu biedru ekonomiskās, sociālās un profesionālās intereses starptautiskā arēnā.