Jaunumi

DVB projekta vadības darba sanāksme

6. Septembris, 2018

Projekta vadības un Nozares ekspertu padomes (NEP) koordinatoru darba sanāksme par ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”  jautājumiem.

Piedalās:

Jolanta Vjakse – projekta vadītāja ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”;

Sanita Bērziņa – apakšprojekta vadītāja ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”;

Maija Muceniece – Nozaru ekspertu padomju koordinatore darba vidē balstītu (DVB) mācību jautājumos Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozarēs; Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozarēs; Tūrisma un skaistumkopšanas nozarēs; Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozarēs;

Janīna Apsīte – Nozaru ekspertu padomju koordinatore darba vidē balstītu (DVB) mācību jautājumos.

Laiks: 2018.gada 11.septembris, plkst. 11.00

Vieta: LDDK, Raiņa bulvāris 4.