Jaunumi

LDDK tikšanās ar IZM

2. Septembris, 2018

ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” projekta vadītājas Jolantas Vjakses, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) finanšu un nodokļu eksperta Jāņa Hermaņa tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem par projekta vidusposma izvērtējumu. 

Laiks: 2018.gada 4.septembris, plkst. 15.00

Vieta: LDDK, Raiņa bulvāris 4.