Jaunumi

Diskusija: Darba vidē balstītas mācības augstākajā izglītībā

5. Jūnijs, 2020

Aicinām piedalīties Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) rīkotās diskusijas “Darba vidē balstītas mācības augstākajā izglītībā” pirmajā sarunā, kas norisināsies š.g. 11.jūnijā plkst. 10.00 LDDK birojā.

Diskusijas tiešraide tiks translēta https://www.facebook.com/DVBmacibas/ un www.leta.lv

LDDK plāno vairākas sarunas, kurās nozaru speciālisti, izglītības eksperti, politikas veidotāji un darba devēji meklēs kopsaucējus, kā veiksmīgāk ieviest darba vidē balstītu studiju formu augstākajā izglītībā, lai nodrošinātu darba tirgus pieprasījumu pēc kvalificēta darbaspēka ar augstāko izglītību un darba tirgum atbilstošām prasmēm, par iesaistīto pušu ieguvumiem īstermiņā un ilgtermiņā, nepieciešamo normatīvo regulējumu un citiem saistītiem jautājumiem. Pirmās diskusija būs veltīta inženiertehnisko studiju programmām, būvniecības un IKT studiju virzieniem. Turpmāk uz sarunu aicināsim pārtikas rūpniecību, ķīmiju, farmāciju, metālapstrādes nozaru pārstāvjus u.c.

Darba vidē balstītas mācības (turpmāk – DVB mācības) ir mūsdienīga izglītības apguves forma, kura paredz, ka vismaz 25% no izglītības programmas satura audzēknis apgūst reālā darba vidē uzņēmumā un līdz šim tā bijusi neaizstājama profesionālās izglītības sastāvdaļa.  Tomēr 98% aptaujāto darba devēju norādījuši, ka darba vidē balstītu mācību forma būtu nepieciešama arī augstākās izglītības profesionālās izglītības studiju programmās

DVB mācības palīdz stiprināt sadarbību starp izglītību un uzņēmējdarbību un veidot ciešāku saikni ar reālajām darba tirgus prasībām. Līdzšinējā pieredze ES valstīs, kur DVB mācības tiek īstenotas jau ilgstoši, apliecina, ka šāda izglītības apguves forma nodrošina augstākas kvalitātes prasmes, kas vairāk atbilst reālām darba tirgus vajadzībām un sniedz studentiem plašāku izpratni par reālo darba vidi un profesijai nepieciešamajām prasmēm.  Protams, šāda sadarbības forma palielina saikni starp izglītojamajiem un darba tirgu un tādējādi uzlabo viņu izredzes iegūt darbu pēc tam, kad viņi būs pabeiguši studijas. Kopš jaunās mācību formas ieviešanas Latvijā 2017.gadā, ~70% profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu jau sešu mēnešu laikā pēc kvalifikācijas iegūšanas noslēguši darba līgumu, bet ~ 12% absolventu turpinājuši izglītību savā profesijā augstākās izglītības iestādēs. Darba devēji atzinuši, ka šī ir veiksmīga profesionālās izglītības iestādes un uzņēmuma sadarbība, kas palīdz jauniešiem ātrāk iesaistīties darba vidē, apgūstot profesionālo kvalifikāciju reālos darba vides apstākļos

Pirmās diskusijas dalībnieki:

  • LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone
  • IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece augstākās izglītības jomā Dace Jansone
  • RTU Attīstības prorektors Artūrs Zeps
  • SIA LMT prezidents Juris Binde
  • SIA “Pavasars Housing Construction” valdes priekšsēdētājs Inguss Pavasars
  • Latvijas Neatkarīgo Mežizstrādātāju asociācijas izpilddirektros Artūrs Bukonts
  • « Iespējamā misijas » valdes priekšsēdētājs, direktors Kārlis Kravis

Moderators: Rihards Blese, LDDK izglītības eksperts

Diskusijas laikā uzzināsim:

  • Ar kādiem izaicinājumiem saskaras politikas veidotāji, profesionālo studiju mācību saturu pielāgojot darba tirgus prasībām un nodarbinātības tendencēm? Vai un kādos normatīvos aktos ir nepieciešami grozījumi, lai augstskolas varētu profesionālās studiju programmas piedāvāt apgūt DVB mācību formā?
  • Kā augstākās izglītības iestādes redz DVB mācību ieviešanu augstākajā izglītībā? Cik % no studiju programmas šobrīd studenti apgūst pie darba devēja un kāda būtu maksimālā studiju programmas proporcija, kuru varētu apgūt pie darba devēja? Kā augstskolas varētu pilnveidot studiju programmas, lai absolventu prasmes būtu maksimāli pielāgotas darba tirgus prasībām?
  • Kāpēc uzņēmējiem izdevīgi iesaistīties gan studiju programmas satura pilnveidē un īstenošanā, gan praktiskajā apmācībā? Kāda ir līdzšinējā pieredze ar mācību praksēm? Cik % no studiju programmas darba devējs varētu nodrošināt uzņēmumā uz vietas? Vai darba devēji ir gatavi nodrošināt arī teorētisko apmācību studentiem augstākajā izglītībā? Kādi būtu uzņēmuma/valsts ieguvumi īstermiņā un ilgtermiņā, īstenojot darba vidē balstītas studijas?

Aicinām mediju pārstāvjus pieteikties dalībai diskusijā, zvanot pa tel. 25400474 vai rakstot e-pastu uz [email protected].