Jaunumi

Seminārs – diskusija par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada īstenotajiem ieguldījumiem teritorijās un turpmākajiem pasākumiem teritoriju attīstībai

14. Marts, 2019

Mērķis – iepazīties ar reģionālās politikas līdzšinējiem rezultātiem, t.sk. ar ES fondu atbalstu, identificējot esošos reģionālās politikas izaicinājumus, ko var risināt ar ES fondu ieguldījumiem teritoriju attīstībai, diskutēt par reģionālās politikas uzstādījumiem.

Dalībnieki – teritoriju attīstībā iesaistītās ministrijas/institūcijas (EM, ZM, KM, VeM, PKC, SaM, LM, IZM, CSP, VRAA u.c.), plānošanas reģioni, pašvaldības un to organizācijas (LLPA, LPS, RACA), uzņēmēju organizācijas un to teritoriālās struktūrvienības (LIAA, LTRK, LDDK), NVO (LLF), augstskolas u.c. (līdz 80 dalībniekiem).

Semināru norises vietas un laiki: Liepājā (28.03.2019.), Jelgavā (11.04.2019.), Rēzeknē (26.04.2019.) un Siguldā (30.05.2019.).