Interešu pārstāvniecība

Latvijas Darba devēju konfederācija ir vienīgā darba devēju organizācija, kas pārstāv darba devēju intereses diskusijās ar valdības, pašvaldību un arodbiedrību pārstāvjiem.

LDDK seko līdzi politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādei un regulāri nosūta biedriem saskaņošanai viņu intereses skarošus normatīvos aktus jau projektu stadijā.

LDDK ir tiesības ierosināt veikt grozījumus likumos, Ministru kabineta noteikumos, lai novērstu administratīvās barjeras un šķēršļus tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstībai.

Tiek organizētas sanāksmes ar uzņēmumu un nozaru ekspertiem, uzaicinot atbildīgo valsts institūciju pārstāvjus, lai panāktu normatīvo aktu vai politikas plānošanas dokumentu atbilstību darba devēju interesēm.

LDDK nodrošina darba devēju un nozares uzņēmumu interešu ievērošanu, izstrādājot likumus un citus normatīvos aktus.

Iepazīties ar aktuāliem normatīvajiem aktiem, pie kuriem strādā LDDK eksperti, ir iespējams LDDK biedru portālā biedriem.lddk.lv.

Kontaktinformācija:

Ināra Pētersone
LDDK viceprezidente, Veselības aprūpes darba devēju asociācijas izpilddirektore
Gints Miķelsons
Biedrības Latvijas Būvuzņēmēju partnerība vadītājs
Vitālijs Gavrilovs
LDDK Goda prezidents
Uldis Biķis
AS “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs
Sanita Bajāre
LDDK viceprezidente, Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja
Juris Binde
SIA Latvijas Mobilais Telefons prezidents
Inese Stepiņa
Ģenerāldirektora vietniece starptautiskajos, Eiropas Savienības un projektu vadības jautājumos; starptautisko un Eiropas Savienības lietu eksperte; Projekta "SOCIĀLAIS DIALOGS ATVESEĻOŠANAI LATVIJAS DARBA DEVĒJU KONFEDERĀCIJĀ" galvenā koordinatora kontaktpersona (Project Primary Coordinator Contact)
Pēteris Leiškalns
Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts
Jānis Pumpiņš
Jurists, darba tiesību eksperts
Anita Līce
Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja, Nozaru ekspertu padomju nacionālā koordinatore
Laima Beroza
Darba aizsardzības eksperte
Linards Zvaigzne
Rīgas reģiona koordinators darbam ar Olaines mehānikas un tehnoloģiju koledžu, Rīgas tirdzniecības un profesionālo vidusskolu, Rīgas stila un modes tehnikumu, Rīgas tūrisma un radošo industriju tehnikumu, Bulduru dārzkopības tehnikumu, Rīgas Mākslas un mediju tehnikumu, Jūrmalas profesionālo vidusskolu
Sanita Čerpinska
Finansista asistente
Dace Āriņa
Finansiste ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”
Inna Ostele
Grāmatvede ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”
Juris Guntis Vjakse
Nozaru ekspertu padomju koordinators darba vidē balstītu (DVB) mācību jautājumos Būvniecības nozarēs; Kokrūpniecības nozarēs (Janīnas Apsītes prombūtnes laikā).
Elīna Vējiņa
Apakšprojekta vadītāja ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”
Sandra Ģeida
Vidzemes reģiona koordinatore
Daiga Krūmiņa
Rīgas reģiona koordinatore darbam ar Kandavas lauksaimniecības tehnikumu, Ogres Valsts tehnikumu, Rīgas 3.arodskolu, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu, Rīgas Tehnisko koledžu, Rīgas Valsts tehnikumu, Rīgas Celtniecības koledžu
Andrejs Bušenko
Apakšprojekta vadītājs ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”
Jolanta Vjakse
Projekta vadītāja ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”
Sintija Siliņa
Nozaru eksperte
Rihards Blese
Izglītības un nodarbinātības eksperts
Anete Jekuma
Nozaru ekspertu padomju koordinatore (tūrisms un skaistumkopšana, tekstilizstrādājumu ražošana, EIKT))
Gunta Tilaka
Nozaru ekspertu padomju koordinatore (ķīmija, metālapstrāde un mašīnbūve, enerģētika)
Žanna Macko
Projekta vadītāja
Kristīna Veihmane
ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” eksperte, NEP komunikācijas koordinatore
Jānis Hermanis
Finanšu un nodokļu eksperts
Ineta Jasmane
Semināru un apmācību koordinatore, Nozaru ekspertu padomju koordinatore (Drukas un mediju tehnoloģijas, transports un loģistika)
Uldis Tatarčuks
LDDK viceprezidents, SIA Tet Valdes priekšsēdētājs, Galvenais izpilddirektors
Anda Būmane
Nozaru ekspertu padomju koordinatore (būvniecība, uzņēmējdarbība, kokrūpniecība)
Līga Šmate
Latgales reģiona koordinatore
Aiva Dzenīte
Kurzemes reģiona koordinatore
Kitija Vindele
Projekta asistente
Andris Bite
LDDK prezidents, SIA "Karavela" valdes loceklis un līdzīpašnieks
Uldis Ameriks
LDDK viceprezidents, SIA "Laflora" valdes priekšsēdētājs
Edgars Pīgoznis
LDDK viceprezidents, Latvijas Privātā un Riska kapitāla asociācijas (LVCA) valdes loceklis
Guntars Kokorevičs
LDDK viceprezidents, SIA “Clean R” padomes priekšsēdētājs
Roberts Strīpnieks
LDDK viceprezidents, LPKS “LATRAPS” valdes priekšsēdētājs
Ansis Zeltiņš
Rīgas brīvostas pārvaldes pārvaldnieks
Artūrs Zeps
Rīgas Tehniskās universitātes attīstības prorektors
Kaspars Gorkšs
Ģenerāldirektors
Maija Meņģelsone
LDDK biroja vadītāja
Ance Jaks
LDDK sabiedrisko attiecību speciāliste
Ksenija Zlotina
LDDK biedru attiecību speciāliste