ES un starptautiskie jautājumi

Eiropas Savienība

 

LDDK aktīvi iesaistās ES politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu veidošanā un ieviešanā, pārstāvot Latvijas darba devēju ekonomiskās, sociālās un profesionālās intereses.

Atbilstoši spēkā esošajam nacionālajam un ES tiesiskajam regulējumam LDDK piedalās dažādos ES lēmumu pieņemšanas posmos, sadarbojoties ar Latvijas nozaru ministrijām un piedaloties ES iestāžu trīspusējās konsultācijās.

LDDK sadarbojas ar Eiropas valstu darba devējus pārstāvošajām organizācijām, attīstot divpusējo un daudzpusējo sadarbību jautājumos, kas skar uzņēmējdarbības tiesisko regulējumu ES.

Pārstāvniecība ES

 

Starptautiski

 

LDDK aktīvi iesaistās starptautiskajās darba devēju intereses pārstāvošajās organizācijās, sadarbojas ar citu valstu darba devēju organizācijām un ar Latvijas nozaru ministrijām, lai nodrošinātu labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi starptautiski.

Atbilstoši spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam LDDK piedalās starptautiskajās trīspusējās konsultācijās, pārstāvot Latvijas darba devēju ekonomiskās, sociālās un profesionālās intereses starptautiskā arēnā. LDDK sadarbojas ar pasaules valstu darba devējus pārstāvošajām organizācijām jautājumos, kas skar darba devēju intereses.

Starptautiskā pārstāvniecība

Kontaktinformācija

Inese Stepiņa
Ģenerāldirektora vietniece starptautiskajos, Eiropas Savienības un projektu vadības jautājumos; starptautisko un Eiropas Savienības lietu eksperte; Projekta "SOCIĀLAIS DIALOGS ATVESEĻOŠANAI LATVIJAS DARBA DEVĒJU KONFEDERĀCIJĀ" galvenā koordinatora kontaktpersona (Project Primary Coordinator Contact)