Jaunumi

Karjeras izglītības vieslekcija “Praktikants darba devēju acīs”

31. Janvāris, 2023

Sadarbībā ar Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu un Latvijas Darba devēju konfederācijas Darba vidē balstītas mācību Projekta komandu, 23. janvārī tika organizēta karjeras izglītības vieslekcija "Praktikants darba devēju acīs" vidusskolas otrā, trešā un ceturtā kursa audzēkņiem.

Topošajiem loģistikas speciālistiem, komercdarbiniekiem, finanšu darbiniekiem, kā arī klientu apkalpošanas speciālistiem u.c. kvalifikāciju audzēkņiem bija iespēja uzzināt kādas īpašības, kvalitātes un prasmes ir noteicošās darba devēju acīs, sadarbojoties ar praktikantiem. Turpretī, lai uzzinātu kāds ir audzēkņu viedoklis, tika aizpildīta aptauja tiešsaistē.

  • Kā svarīgāko faktoru savas turpmākās prakses vietas izvēlē audzēkņi norāda karjeras izaugsmes iespējas.
  • Lai iegūtu plašāku ieskatu prakses vietas darbībā un profesijā, audzēkņi dotu priekšroku to apmeklēšanai klātienē.
  • Papīra dienasgrāmatas vietā 80% jauniešu izvēlētos digitālās prakses risinājumu, kuru piedāvā projekta sadarbības partneris edy365.com

Audzēkņiem, kuri jau ir 3. un 4. kursā, un vēl tikai plāno savu nākamo prakses vietu, bija iespēja uzzināt par darba vidē balstītu mācību un prakšu projekta sniegtajām atbalsta iespējām transportam un mobilitātei, kur atrast nākamo prakses vietu un kādām iezīmēm pievērst uzmanību.