Jaunumi

Ar ES fondu palīdzību jauniešiem jānodrošina jēgpilnas un iesaistošas mācības

21. Maijs, 2018

“Jauniešu skaits mūsu valstī pēdējos gados ir ievērojami samazinājies, un mums jādara viss iespējamais, lai dotu viņiem tādas prasmes un zināšanas, kas motivētu palikt un strādāt Latvijā,” piektdien, 18.maijā, pēc sēdes sacīja Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Lolita Čigāne, uzsverot, ka jāveicina profesionālās izglītības prestižs un darba vidē balstītas mācības ir labākais veids, kā to panākt.

No valsts ik gadu emigrē ap septiņiem līdz astoņiem tūkstošiem jauniešu. Ja pirms desmit gadiem valstī 13 līdz 25 gadus veci jaunieši veidoja teju 20 procentus no valsts iedzīvotāju kopskaita, tad 2017.gadā tie bija vairs tikai 13 procenti, sacīja L.Čigāne.

Eiropas lietu komisija piektdien apstiprināja paziņojumu par atbalstu darba vidē balstītas pieejas profesionālajā izglītībā nodrošināšanai. Ievērojot, ka darba vidē balstītas mācības ir Eiropas Savienības (ES) un Latvijas profesionālās izglītības politikas prioritāte, paziņojumā uzsvērta nepieciešamība atbalstīt nozaru ekspertu padomes kā trīspusēju ietvaru profesionālās izglītības kvalitātes un atbilstības darba tirgus vajadzībām veicināšanai.

Kā akcentēja L.Čigāne, atzinīgi vērtējama Latvijas Darba devēju konfederācijas īstenotā programma jauniešu karjeras atbalstam – ES struktūrfondu projekts “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”. Tomēr, lai veicinātu programmas efektivitāti, svarīgi mazināt liekus birokrātiskos šķēršļus.

Sagatavotajā paziņojumā Izglītības un zinātnes ministrija tiek aicināta mazināt pastāvošos birokrātiskos šķēršļus, kas ierobežo darba devēju interesi sadarboties ar profesionālās izglītības iestādēm.

Atbildīgās institūcijas – Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, Valsts izglītības satura centrs un Izglītības kvalitātes valsts dienests -, kā arī sociālie partneri ir aicināti aktīvi uzrunāt nozares uzņēmumus un izglītības iestādes iesaistīties un nodrošināt kvalitatīvu un rezultatīvu darba vidē balstītu mācību procesu un prakses iespējas jauniešiem, teikts paziņojumā.

Tāpat paziņojumā jaunatnes organizācijas aicinātas popularizēt profesionālo izglītības iestāžu mācību programmas, ES struktūrfondu projekta aktivitātes un finanšu atbalstu audzēkņiem, iepazīstinot jauniešus ar plašo iespēju spektru un sasniedzamajiem rezultātiem.

Kā iepriekš deputātiem uzsvēra Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvji, projektā šobrīd iesaistījušās 34 izglītības iestādes, no kurām desmit īsteno darba vidē balstītas mācības.

Eiropas lietu komisijas deputāti sēdē uzsvēra, ka visiem ir jāstrādā kopīgā mērķa vārdā, lai nodrošinātu apstākļus, kas mudinātu jauniešus izglītoties un savu profesionālo karjeru veidot Latvijā.

Avots: www.saeima.lv