Jaunumi

SAM 8.5.1. “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” īstenošanas noteikumi”

1. Novembris, 2016
LDDK ES logo

LDDK projektu īsteno sadarbībā ar Profesionālajām izglītības iestādēm (PII) un uzņēmumiem.

Dalībai projektā pieteikušās 16 profesionālās izglītības iestādes un 79 uzņēmumi, gan profesionālās izglītības iestādes, gan uzņēmumi, kuri vēlas darboties projektā ir no visiem Latvijas reģioniem.

Projekta ilgums: LDDK projektā iesaistās no 2017. gada 27.janvāra līdz 2023. gada 31. augustam.

Darbības, kuras projekta ietvaros īsteno LDDK:

  1. Darba vidē balstītas mācības (DVB) – iesaistīti 3150 PII audzēkņi
  2. Prakses – iesaistīti 25 600 PII audzēkņi

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonds un valsts budžets pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumiem Nr. 483 ”Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” īstenošanas noteikumi”, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par struktūrfondu vadību.

Projekta kopējā summa: 20 572 986 euro.

01.11.2016. darbu projektā uzsāk Andrejs Bušenko  – prakšu apakšprojekta vadītāja.

Mob.tālrunis: 28347877, e-pasts: [email protected].