Notikums

Valmieras DARBA DEVĒJU MEET-UP

Šī gada 26. novembrī norisināsies Latvijas Darba devēju konferederācijas rīkotā darba devēju un uzņēmējdarbības atbalsta līderu domnīca Valmieras uzņēmējiem DARBA DEVĒJU MEET-UP. Tikšanās mērķis ir veicināt iesaisti un viedokļu apmaiņu par uzņēmējdarbības videi būtiskiem jautājumiem.

Pasākuma ietvaros iecerēts izzināt uzņēmēju, pašvaldību līderu, biznesa atbalsta organizāciju un citu viedokļu līderu domas par uzņēmējdarbības vidi un sociālo dialogu - rosināt uzskatu apmaiņu par to, pārrunāt makroekonomikas tendenču ietekmi uz reģioniem, kā arī aktualizēt informāciju par finansējuma piesaistes iespējām, kas uzņēmējiem konkrētajā reģionā pieejama gan no Latvijas, gan no dažādiem Eiropas Savienības avotiem.

Pasākums norisināsies tiešsaistē Zoom platformā.

Pasākums īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" ietvaros, ko īsteno Valsts Darba inspekcija sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību.

Eiropas Sociālā fonda projekts “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā” (Nr. 3.4.2.2/16/I/001).