Konkurētspēja un ilgtspēja

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) izskata valsts ekonomiskās politikas, tautsaimniecības struktūrpolitikas, uzņēmējdarbības attīstības politikas, investīciju politikas, rūpniecības politikas, darba tirgus politikas, pētniecības un inovācijas plānošanas un citu politiku dokumentu un normatīvo aktu projektus, izstrādā savus priekšlikumus, kā arī sniedz atzinumus pirms to izskatīšanas NTSP un valdībā.

 

Kontaktinformācija:

Jānis Hermanis
Finanšu un nodokļu eksperts