Jaunumi

ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” sanāksme

9. Janvāris, 2019

Projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” vadītāja Jolanta Vjakse iepazīstinās ar aktualitātēm DVB.

Norises laiks: 2019. gada 10.janvārī

Norises vieta: JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA, Pasta iela 1, dienesta viesnīcas zālē