Jaunumi

Latvijas Darba devēju konfederācija novērtē darba vidē balstītās mācības Amatu vidusskolā

4. Septembris, 2020

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), kas realizē Eiropas Sociālā fonda projektu “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”, šonedēļ ieradās Jelgavas Amatu vidusskolā, lai ar Atzinības rakstiem novērtētu skolas ieguldījumu darba vidē balstītu mācību īstenošanā.

Projekta vadītāja Jolanta Vjakse uzsver, ka Jelgavas Amatu vidusskola ir viena no pirmajām valstī, ka uzsāka darba vidē balstītu mācību programmu īstenošanu. Skolas direktore Edīte Bišere skaidro, ka sākums bija 2013./2014. mācību gadā, kad pēc jaunā modeļa Latvijā mācījās 148 audzēkņi 17 dažādās programmās, sadarbojoties ar 29 uzņēmumiem. Savukārt 2017. gadā jau tika licencētas pilnīgi visas Amatu vidusskolas klātienes arodizglītības programmas, paredzot darba vidē balstītas mācības. Šāds modelis nozīmē, ka audzēknis profesiju apgūst ne tikai skolā, bet būtisku daļu no mācībām un prakses aizvada uzņēmumā. Tā ir uzņēmēja iesaiste profesionālās izglītības procesā, kad uzņēmējs un skola vienojas, kādu mācību programmas daļu var īstenot uzņēmumā.

“Jau vairāku desmitu gadu garumā dzirdam, ka uzņēmēji nav apmierināti ar profesionālo skolu audzēkņu un absolventu prasmēm. LDDK ir apkopojusi vairāku nozaru viedokļus, lai uzlabotu profesionālās izglītības kvalitāti – uzņēmēji tiek iesaistīti programmu izstrādē, piedalās eksāmenu norisē un vērtēšanā. Nākamais loģiskais solis bija darba devēju dalība mācību procesā savos uzņēmumos, mācot audzēkņiem tās profesijas prasmes, kuras nepieciešamas šajā ātri mainīgajā ekonomikā,” uzsver LDDK.

LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs, uzrunājot Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņus, sacīja, ka šobrīd jauniešiem ir tādas iespējas, kādas viņam savulaik nav bijis. “Atceros, ka, mācoties Rīgas Politehniskajā institūtā, vienīgā darba vieta, ko biju redzējis, bija kolhoza kartupeļu lauks. Mums pat nebija priekšstata par to, kā izskatīsies mūsu darba vieta pēc skolas beigšanas. Jā, 1969. gadā dažiem labākajiem no skolas paveicās, un mūs nosūtīja īstā praksē uzņēmumā, bet tāda iespēja bija tikai pāris jauniešiem! Bet jums šāda iespēja ir katram – izmantojiet to! Jūs, jau skolā esot, varat dibināt kontaktu ar uzņēmēju, mācīties, sadarboties un iegūt savu pirmo darba vietu. Tā ir unikāla iespēja, kas jānovērtē kā uzņēmumam, tā jaunietim. Svarīgi, ka šajā mijiedarbībā sevi jāpierāda ne tikai jaunajam speciālistam, bet arī darba devējam. Cilvēkiem ir jānodrošina cienīgs darbs, tāpēc arī uzņēmējiem ir jāuzņemas būtiska atbildība, piedāvājot ne tikai darba vietas, bet arī pieklājīgu algu, drošu darba vidi, nomaksātus nodokļus. Jāatzīst, ka šobrīd mēs kaut ko darām ne tik efektīvi kā vajadzētu – Latvijas iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju šobrīd sasniedz 69 procentus no vidējā ES līmeņa. Mūsu uzdevums ir līdz 2030. gadam visiem kopā sasniegt vidējo ES dzīves līmeni,” uzsver V.Gavrilovs.

Skolas direktore papildina, ka šī projekta realizācijā vienlīdz būtiska nozīme ir gan skolas, uzņēmuma un audzēkņa sadarbībai, gan pašvaldības atbalstam. “Šo gadu laikā ar Jelgavas pašvaldības atbalstu saviem audzēkņiem esam varējuši nodrošināt apmācības ne tikai Jelgavas un apkārtnes uzņēmumos, bet arī uzņēmumos citās Eiropas valstīs – Francijā, Itālijā, Maltā, Vācija, Lielbritānijā, Spānijā,” tā E.Bišere, akcentējot, ka tās ir papildu kompetences, kas skolas absolventiem dod iespēju kļūt konkurētspējīgākiem darba tirgū: “Arī moderna skolas vide un jaunākās tehnoloģijas, ko izmantojam mācību procesā, ir pašvaldības un ES nopelns. Modernizējot mācību vidi Amatu vidusskolā, pēdējos gados ir ieguldīti 4,5 miljoni eiro.”

Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš uzsver, ka profesionālā izglītība ir pamatu pamats valsts attīstībai, tāpēc šobrīd ir svarīgi turpināt diskusijas ar Izglītības un zinātnes ministriju, lai panāktu, ka profesionālajās skolās netiek noteikts minimālais audzēkņu skaits grupā, bet skolai ir jābūt elastīgai un jāspēj apmācīt tik audzēkņu, cik nepieciešams, lai apmierinātu darba tirgus vajadzības.

Foto: Jelgavas pilsēta

 Avots: jelgava.lv