Jaunumi

SAM 8.5.1. “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” īstenošanas noteikumi”

1. Februāris, 2017
Logo ar projekta nosaukumu

LDDK projektu īsteno sadarbībā ar Profesionālajām izglītības iestādēm (PII) un uzņēmumiem.

Projekta ilgums: LDDK projektā iesaistās no 2017. gada 27.janvāra līdz 2023. gada 31. augustam.

01.02.2017. darbu projektā uzsāk nozaru eksperti un reģionālie koordinatori:

Ieva Bečere – Drukas un mediju tehnoloģijas Nozaru ekspertu padomes koordinatore
Mob.tālrunis: 29491355, e-pasts: [email protected]

Andis Lejiņš – Metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinību Nozaru ekspertu padomes koordinators
Mob.tālrunis: 29216588, e-pasts: [email protected]

Artūrs Bukonts – Kokrūpniecības Nozares ekspertu padomes koordinators
Mob.tālrunis: 22015715, e-pasts: [email protected]

Māris Valdis Kalniņš – Enerģētikas Nozares ekspertu padomes koordinators
Mob.tālrunis: 29438785, e-pasts: [email protected]

Sarmīte Babāne – Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības Nozaru ekspertu padomes koordinatore
Mob.tālrunis: 20023878, e-pasts: [email protected]

Ineta Pelše – Transporta un loģistikas Nozaru ekspertu padomes koordinatore
Mob.tālrunis: 26816446, e-pasts: [email protected]

Santa Graikste – Tūrisma un skaistumkopšanas Nozaru ekspertu padomes koordinatore
Mob.tālrunis: 29484738, e-pasts: [email protected]

Raina Dūrēja – Ķīmiskās rūpniecības Nozares un tās saskarnozaru ekspertu padomes koordinatore
Mob.tālrunis: 29196588, e-pasts: [email protected]

Sandra Ģeida – Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) Nozaru ekspertu padomes koordinetore
Mob.tālrunis: 29461970, e-pasts: [email protected]

Elīna Vējiņa – Vidzemes reģiona koordinators
Mob.tālrunis: 20279914, e-pasts: [email protected]

Zanda Lamba – Zemgales reģiona koordinators
Mob.tālrunis: 26567439, e-pasts: [email protected]

Juris Guntis Vjakse – Latgales reģiona koordinators
Mob.tālrunis: 29421087, e-pasts: [email protected]

Evija Kopštāle – Kurzemes reģiona koordinators
Mob.tālrunis: 29119051, e-pasts: [email protected]