Korporatīvās sociālās atbildības platforma

2011. gadā Latvijas Darba devēju konfederācija izveidoja KSA platformu. Tā ir brīvprātīga rīcības filozofija un uzņēmējdarbības vērtību apliecinājums sabiedrībai, veidojot attiecības starp uzņēmējiem, uzņēmumiem un ietekmes auditorijām, kas ietver ilgtspējīgu attīstību un resursu saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

KSA platforma ir galvenais KSA ekspertu forums. Tās svarīgākais uzdevums ir atvieglot ekspertu pieredzes apmaiņu un veicināt darba devēju konsolidētas KSA nostājas veidošanu, atsaucoties uz KSA memorandu, kā arī sniegt rekomendācijas publiskā sektora organizācijām, izvērtējot uzņēmumu KSA labo praksi. Platforma nodrošina KSA politikas ieviešanu vietējā, reģionālajā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

 

KSA platformas mērķi

  • Palielināt dalīborganizāciju skaitu, kas pievienojas Memorandam par KSA principiem Latvijā
  • Palielināt valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību dalībnieku skaitu Ilgtspējas indeksā
  • Sadarbībā ar partneriem sniegt komentārus KSA atbalsta politikas nacionālās stratēģijas izstrādei
  • Izglītot uzņēmējus un sabiedrību KSA jautājumos
  • Veicināt KSA principu ieviešanu Latvijas uzņēmumos un valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās