Jaunumi

Atvieglo uzņēmēju iesaisti darba vidē balstītās mācībās

16. Oktobris, 2018

Informāciju sagatavoja Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departaments.

Šodien, 2018. gada 16.oktobrī, valdība atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotos grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos, kas atvieglo uzņēmēju iesaisti darba vidē balstītās mācībās. Grozījumi vienkāršo procedūras saistībā ar profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu individuālo aizsardzības līdzekļu nodrošināšanu, kā arī audzēkņu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.

Līdz šim darba vidē balstīto mācību projektā iesaistītajam uzņēmējam vai profesionālajai izglītības iestādei bija jāveic šo preču un pakalpojumu cenu tirgus izpēte, kas uzlika papildu administratīvo slogu projekta īstenošanas gaitā. Turpmāk, balstoties uz IZM un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) veikto priekšizpēti, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un apdrošināšanai tiks ieviestas konkrētas fiksētās izmaksas dažādās kvalifikācijās, tādējādi samazinot administratīvo slogu iestādēm.

Lai veicinātu vēl lielāku profesionālās izglītības mijiedarbību ar reālajiem darba apstākļiem, kopš 2016.gada profesionālajā izglītībā tiek īstenota jauna, darba vidē balstīta (DVB) mācību pieeja*, kas labāk sagatavo audzēkņus profesionālās vides izaicinājumiem un nodrošina uzņēmumus ar profesionāliem, perspektīviem darbiniekiem. Projektu īsteno LDDK. Projekts tiek īstenots ES struktūrfondu atbalsta ietvaros, nodrošinot līdzekļus DVB mācību un kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību un mācību prakšu īstenošanai.

Uz 2018.gada septembri darba vidē balstītās mācībās ir iesaistītas 18 profesionālās izglītības iestādes un 338 uzņēmumi. Kopumā līgumu ar LDDK par DVB mācību vai mācību prakšu nodrošināšanu ir parakstījušas 36 profesionālās izglītības iestādes un vairāk kā 1600 uzņēmumi, DVB mācībās iesaistīti vairāk nekā 900 audzēkņi, bet mācību praksēs – vairāk nekā 3700. Projektā tiek iesaistītas visu reģionu skolas un uzņēmumi, nodrošinot reģionālo pārklājumu.

Ar valdībā apstiprināto Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.483 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” īstenošanas noteikumi”” var iepazīties MK mājaslapā.

*Ar Darba vidē balstītām (DVB) mācībām saprot pieeju, ka izglītojamais praktiskās iemaņas un teorētiskās zinības apgūst reālā darba vidē uzņēmumā. Tādā veidā profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus veiksmīgāk sagatavo darba tirgum un veicina jauno speciālistu ātrāku un sekmīgāku iekļaušanos tajā.

Papildu informācija:

Izglītības un zinātnes ministrijas

Struktūrfondu departaments,

[email protected];

tālr. 67047751