Jaunumi

Uzņēmēju anketa DVB

16. Novembris, 2018

Cienījamais uzņēmēj, cienījamā uzņēmēja!

Izglītības un zinātnes ministrija šobrīd veic aptauju par darba vidē balstītām (turpmāk – DVB) mācībām, kā arī par DVB mācību ieviešanas progresu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” projekta ietvaros.

Aptaujas mērķis ir noteikt problēmjautājumus un iespējas turpmākai uzņēmumu, izglītības iestāžu un izglītojamo iesaistei DVB mācībās, kā arī nepieciešamās darbības profesionālās izglītības nozīmīguma stiprināšanai nākotnē.

Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, jo iegūtie rezultāti tiks izmantoti ieteikumu izstrādei DVB mācību sistēmas un profesionālās izglītības pilnveidei valstī.

Aptauja ir konfidenciāla, un aptaujas rezultāti tiks atspoguļoti vienīgi apkopotā un vispārinātā veidā. Anketas aizpildīšana ilgst aptuveni 10 – 12 minūtes.

Lūdzam Jūs aizpildīt aptaujas anketu līdz 2018. gada 10. decembrim. Saite uz uzņēmēju anketu šeit: https://anketas.eu/index.php/158215?lang=lv

Paldies par Jūsu atsaucību!