Konsultācijas

LDDK sniedz konsultācijas biedriem uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, izglītības, nodarbinātības, sociālās drošības, veselības aprūpes, darba tiesību un darba aizsardzības jomās. LDDK biedri var saņemt konsultācijas par:

  • normatīvo aktu piemērošanu (normu skaidrojums, to ietekmes izvērtējums)
  • izstrādes procesā esošajiem politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektiem un to ietekmi uz uzņēmējdarbību
    par iespējām ierosināt izmaiņas normatīvajos aktos.

Lai nodrošinātu biedriem visaptverošu analīzi par interesējošo jautājumu, LDDK sadarbojas gan ar ekspertiem no Latvijas un starptautiskajām organizācijām, kā arī citu valstu darba devēju organizācijām.
LDDK izstrādā un izplata biedriem informatīvos materiālus par darba devējiem un uzņēmējiem aktuāliem jautājumiem. Informatīvos materiālus biedri saņem bez maksas LDDK direkcijā.

Kontaktinformācija