Jaunumi

LDDK seminārs Rīgas Profesionālās izglītības iestādēm

8. Novembris, 2018

ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” projekta vadītājas Jolantas Vjakses, Rīgas koordinatores Daigas Krūmiņas un Rīgas koordinatores Sandras Ģeidas seminārs Rīgas un Rīgas reģiona Profesionālajām izglītības iestādēm par “Vienas vienības izmaksu metodika (VVIM) individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei” un “Darba vidē balstītu (DVB) mācību praktiskie piemēri”.

Laiks: 2018.gada 9.novembris, plkst. 9:00 līdz 11:00 un no 11:30 līdz 14:30.

Vieta: Rīgas Valsts tehnikums, Kr. Valdemāra iela 1 c, Rīga