Jaunumi

Diskusija “Kas ir meistarība 21. gadsimtā? Vai profesionālā izglītība izveido profesionāļus?”

25. Jūnijs, 2019

Saruna festivāla LAMPA ietvaros notiks diskusija par profesionālo izglītību, ko organizē Izglītības un zinātnes ministrija. Diskusijā piedalīsies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1. vadītāja Jolanta Vjakse.

Sena paruna saka: amats – zelta pamats. Mainoties darba tirgus struktūrai aug pieprasījums pēc gudriem un prasmīgiem profesionāļiem, atbildīgiem darītājiem: visdažādāko tehnoloģisko iekārtu operatoriem un inženieriem, tehniķiem ķīmijā, kokrūpniecībā, gudriem dizaineriem un citiem meistariem, kuri savieno modernu tehnoloģiju pārzināšanu, bet prot strādāt arī ar vissarežģītākajiem un ekskluzīvākajiem instrumentiem – zelta rokām un zelta sirdi.

Kādas prasmes, iemaņas apgūst mūsdienīgā profesionālajā izglītībā? Kā veicināt jauniešu interesi, vecāku atbalstu par labu kvalitatīvai profesionālai izglītībai? Vai darba tirgus ir gatavs pārorientēties no zemu izmaksu darbaspēka uz kvalificētiem, prasīgiem, vērtīgiem profesionāļiem? Kas un kā veido mūsdienīgus sava amata meistarus un kur tie rodas?

28. jūnijs plkst. 14.00 – 15.00 Swedbank izglītības skatuve.