Pasākumu organizēšana

LDDK saviem biedriem organizē konferences, diskusijas, forumus un citus pasākumus par uzņēmējiem un nozaru speciālistiem svarīgiem jautājumiem. Organizējot pasākumus, LDDK pieaicina valsts un pašvaldību pārstāvjus, nozaru speciālistus, zinātniekus no Latvijas un ārvalstīm.

LDDK informē biedrus par starptautiskiem pasākumiem, kuros tiek diskutēts par darba devējiem aktuāliem jautājumiem. LDDK biedri piedalās starptautiskās konferencēs un semināros un izmanto iespējas iepazīties ar citu valstu uzņēmumu un organizāciju pieredzi, kuru iespējams izmantot uzņēmuma/asociācijas darba pilnveidošanā.

Kontaktinformācija:

Kristīna Veihmane
ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” eksperte, NEP komunikācijas koordinatore