Jaunumi

Uzņēmēj, praktikants var būt tavs nākamais darbinieks! Sadarbojies ar praktikantu un saņem finansiālu atbalstu!

17. Oktobris, 2017

Meklē speciālistu, kuru dažādu iemeslu dēļ darba tirgū ir grūti atrast? Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) aicina atvērt sava uzņēmuma durvis praktikantiem, lai iepazīstinātu tos ar potenciālo prakses vietu!

Darba devējiem jau šodien ir iespēja piesaistīt tieši sava uzņēmuma vajadzībām apmācītu darbinieku – apmācot potenciālo darbinieku praksē* vai iesaistoties darba vidē balstītās mācībās**, kamēr šis potenciālais darbinieks vēl mācās izglītības iestādē.

Ieguvēji no šādas sadarbības būs gan darba devēji, gan potenciālais darbinieks, gan arī nozares kopumā, kam būs nodrošināts kvalificēts darbaspēks ilgtermiņā.

Darba vidē balstītas mācības ļauj jauniešiem laicīgi sākt reāli strādāt izvēlētajā nozarē, iepazīt darba vidi un pēc mācību pabeigšanas būt pilnīgi gataviem pašiem veidot savu profesionālo karjeru.

Ņemot vērā, ka šāda iniciatīva uzņēmumam prasa zināmu izglītošanas laiku, darba devējiem tiek piedāvāta iespēja saņemt līdzfinansējumu no projekta.

Piemēram, iesaistoties projektā un īstenojot uzņēmumā darba vidē balstītas mācības, uzņēmums var iegūt kompensāciju līdz 225 eiro mēnesī par katru audzēkni – atkarībā no stundu skaita mēnesī, ko audzēknis pavada uzņēmumā.

Savukārt mācību prakses īstenošana uzņēmumā ir ieguldījums, kas dažkārt atmaksājas pat jau prakses laikā, ņemot vērā, ka praktikants ne tikai mācās, bet arī ir labs palīgs. Tādējādi, piedāvājot audzēkņiem prakses, uzņēmums pēc prakses īstenošanas var saņemt par to kompensāciju līdz 120 eiro par katru praksē iesaistīto audzēkni, pie tam dokumentācijas ziņā uzņēmums neizjūt nekādu papildu slogu.

Tāpat būtiski, ka iesaistoties projektā tiek kompensētas izmaksas, kas saistītas ar audzēkņa apdrošināšanu, medicīniskajiem izdevumiem, kā arī individuāliem aizsardzības līdzekļiem. Papildu finansiālu atbalstu par transporta vai naktsmītnes izdevumiem var saņemt arī pats audzēknis.

Pašlaik par LDDK sadarbības partneriem projekta īstenošanā jau kļuvušas 32 Profesionālās izglītības iestādes un vairāk kā 500 uzņēmumi.

Ja domā ilgtermiņā un Tavā uzņēmumā ir gaidīti jauni, mērķtiecīgi audzēkņi no profesionālām izglītības iestādēm, izmanto iespēju un iesaisties, rakstot uz [email protected].

Profesionālo izglītība iestāžu  audzēkņiem, kas vēlas atrast prakses vietu vai darba vidē balstītas mācības uzņēmumā, iesākam izmantot LDDK izstrādāto meklēšanas rīku mājaslapā www.lddk.lv/uznemumi, kur atrodami visi šī projekta sadarbības partneri.

LDDK projektu īsteno Eiropas Savienības struktūrfondu projektu “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (SAM 8.5.1.)

* prakses: praksē var ņemt profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus, noslēdzot trīspusēju mācību līgumu par praksi, kurā izglītības iestāde, prakses vieta un praktikants vienojas par prakses programmas īstenošanu. MK Nr.785 Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība.

**darba vidē balstītas mācības (DVB): profesionālās izglītības ieguves forma, kas tiek īstenota, sadarbojoties izglītības iestādei, audzēknim un darba devējam. Izglītojamais izglītības programmas profesionālā satura teoriju un praksi pārmijus apgūst izglītības iestādē un pie  uzņēmēja. DVB regulē 15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 484 Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības.