Jaunumi

Uzņēmēji vēlas iesaistīties tehnikuma automehāniķu apmācībā

13. Novembris, 2019

1.novembrī Smiltenes tehnikumā notika Latvijas Darba devēju konfederācijas, uzņēmēju un profesionāli izglītojošo skolu pārstāvju tikšanās par darba vidē balstītām mācībām un praksi automehāniķiem.

Uzņēmēju interese par nākamajiem automehāniķiem ir ļoti liela. Viņi ir gatavi nodrošināt darba vidē balstītas mācības jau pat pirmkursniekiem, jo šīs profesijas pārstāvji darba tirgū ir uz izķeršanu. Labi, tikko skolu beiguši automehāniķi par darbu servisā saņem no 800, 1000 eiro mēnesī. Pieredzes bagāti – daudz vairāk.

Jaunajiem speciālistiem visbiežāk darba vietas nodrošinātas jau uzreiz pēc profesionālās kvalifikācijas prakses.

Vairākiem uzņēmējiem, lai viņi savā uzņēmumā varētu īstenot darba vidē balstītas mācības, nepieciešama darbinieku 32 stundu apmācība. Šis jautājums tiks risināts jau vistuvākajā laikā. Projekta īstenošanā ieinteresēti gan audzēkņi, kuri jau no pirmajām dienām mācīsies darba vidē, gan uzņēmēji, kuriem trūkst darba roku, gan skolas, kurām mācības darba vidē palīdzētu atrisināt daudzus praktiskas dabas jautājumus.

Projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” iesaistītajiem audzēkņiem tiek nodrošināti individuālie aizsardzības līdzekļi, segti ceļa izdevumi un samaksa par nakstmājām. Darba vidē balstīto mācību laikā viņi saņem stipendiju vai algu. Daudzi darba devēji līdzīgi atalgo arī savus čaklākos praktikantus.

Pēc tikšanās un diskusijas uzņēmēji iepazinās ar Smiltenes tehnikuma materiālo bāzi.

Vairāk informācijas: https://www.ziemellatvija.lv/izglitiba/uznemeji-velas-iesaistities-tehnikuma-automehaniku-apmaciba-145676