Dalība NTSP

Nacionālā Trīspusējās sadarbības padome

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome (NTSP) ir nacionālā līmeņa trīspusējā sociālā dialoga institūcija, kurā kā sociālie partneri darbojas valdības, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) deleģētie pārstāvji.

NTSP mērķis ir veicināt sociālo partneru sadarbību nacionālajā līmenī un nodrošināt saskaņotu, visai sabiedrībai un valsts interesēm atbilstošu sociālekonomiskās attīstības jautājumu risināšanu, kas garantētu sociālo stabilitāti, labklājības līmeņa un tautsaimniecības izaugsmi valstī.

LDDK aktīvi darbojas Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē, izvērtējot un sniedzot priekšlikumus par tiesību aktu projektiem nodokļu, ES struktūrfondu un citiem jautājumiem tautsaimniecības, finanšu, darba tiesību, sociālās aizsardzības un sociālās apdrošināšanas jomās.

No 2006. gada NTSP sēdes sasauc un vada Ministru prezidents un NTSP sekretariāts darbojas Valsts kancelejā.

LDDK kā sociālā dialoga partnerim ir tiesības ierosināt Padomes sēdes sasaukšanu.

Darba devēju intereses NTSP pārstāv:

 • LDDK prezidents Andris Bite
 • LDDK viceprezidenti:
  • Uldis Ameriks – SIA “Laflora”
  • Sanita Bajāre – Finanšu nozares asociācija
  • Guntars Kokorevičs – SIA “Clean R”
  • Ināra Pētersone – Veselības aprūpes darba devēju asociācija
  • Edgars Pīgoznis – Latvijas Privātā un Riska kapitāla asociācija
  • Roberts Strīpnieks – LPKS “LATRAPS”
  • Uldis Tatarčuks – SIA “Tet”
 • LDDK ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs.

NTSP struktūrā ir izveidotas 10 apakšpadomes:

 • Budžeta un nodokļu politikas trīspusējās sadarbības apakšpadomes
 • Darba lietu trīspusējā sadarbības apakšpadome (DLTSA)
 • Sociālās drošības apakšpadome (SDA)
 • Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome (PINTSA)
 • Veselības aprūpes nozares apakšpadome (VANA)
 • Transporta un sakaru nozares trīspusējās sadarbības apakšpadome (TSNTSA)
 • Vides aizsardzības lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome (VALTSA)
 • Reģionālās attīstības trīspusējās sadarbības apakšpadome (RAPLTSA)
 • Sabiedriskās drošības apakšpadome
 • Konkurētspējas un ilgtspējas trīspusējās sadarbības apakšpadome