Notikums

Praktisks seminārs Salaspils uzņēmējiem “JAUNĀ DARBA VIDE”

LDDK aicina Salaspils novada uzņēmējus piedalīties seminārā, kas norisināsies 2021.gada 30.aprīlī plkst 11.00, kā ietvaros iecerēts iepazīstināt uzņēmējus ar aktualitātēm darba vides, darba drošības un darba tiesību jomās.

Eiropas Sociālā fonda projektu "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" īsteno Valsts Darba inspekcija sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību.
Eiropas Sociālā fonda projekts “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā” (Nr. 3.4.2.2/16/I/001).