Jaunumi

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1.

24. Marts, 2017
īstais dvb logo

LDDK projektu īsteno sadarbībā ar Profesionālajām izglītības iestādēm (PII) un uzņēmumiem.

Projekta ilgums: LDDK projektā iesaistās no 2017. gada 27.janvāra līdz 2023. gada 31. augustam.

16.03.2017. darbu projektā uzsāk Rihards Jurginauskis Būvniecības NEP koordinators.

Mob. tālrunis: 28350353, e-pasts: [email protected]