Notikums

Praktisks seminārs Smiltenes uzņēmējiem “JAUNĀ DARBA VIDE”

LDDK aicina Smiltenes novada uzņēmējus piedalīties seminārā, kas norisināsies 2021.gada 18.jīnijā plkst 11.00, kā ietvaros iecerēts iepazīstināt uzņēmējus ar aktualitātēm darba vides, darba drošības un darba tiesību jomās.

 

Pasākums īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" ietvaros, ko īsteno Valsts Darba inspekcija sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību.
Eiropas Sociālā fonda projekts “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā” (Nr. 3.4.2.2/16/I/001).