Jaunumi

Biznesa forums Jēkabpilī – izaicinājumi biznesa vidē

5. Novembris, 2018

Jēkabpils biznesa foruma laikā tika aktualizēti problēmjautājumi saistībā ar darbaspēka trūkumu Latvijā, energoefektivitātes uzlabošanu uzņēmumos, aizbraukušo ieinteresēšanu atgriezties, kā arī bija iespēja iepazīties ar jaunākajiem pētījumiem par ekonomikas attīstību Latvijā un nākotnes prognozēm par tās virzību.

Sarunā par darbaspēka trūkumu, tika runāts par kompleksu risinājumu: sākot no izglītības sistēmas reformas, pielāgojot izglītības programmas darba tirgus prasībām un attīstot darba vidē balstītas mācības, līdz normatīvo aktu izmaiņām, atvieglojot darbinieku ievešanu no trešajām pasaules valstīm.

Foruma laikā bija iespēja tikties ar reģiona uzņēmējiem (Jēkabpils pilsētas tuvējās apkārtnes uzņēmējiem, kā arī uzņēmējiem no Jelgavas un Dobeles), konsultāciju laikā darba devēji iepazinās ar iespēju piedalīties ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”.