Jaunumi

Projekta vadības un ieviešanas sanāksme

28. Septembris, 2017

Ceturtdien, 28.septembrī, Latvijas Darba devēju konfederācijā norisinājās projekta vadības un ieviešanas sanāksme, kurā tika pārrunāti projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”* (turpmāk – DVB mācības) rezultāti un turpmākie realizācijas plāni.

Lai uzlabotu sadarbību ar profesionālajam izglītības iestādēm, sanāksmē pieņemts lēmums turpmāk katrai skolai noteikt vienu atbildīgo kontaktpersonu, kas atbildēs par visām nozarēm konkrētajā izglītības iestādē. Tāpat klātesošie vienojās organizēt reģionālo semināru izglītības iestāžu darbiniekiem par dokumentu aprites un aizpildīšanas kārtību, lai pēc iespējas veiksmīgāk un operatīvāk risinātu ar DVB projekta īstenošanu saistītos jautājumus.

Pašlaik ir noslēgti līgumi ar 419 sadarbības partneriem, tostarp 28 profesionālajām izglītības iestādēm, kā arī vēl 41 līgums vēl ir procesā. No 28 izglītības iestādēm 18 iesniegušas savus prakšu grafikus, daļai vēl nav sākušās mācību prakses. Izglītības iestādes ir noziņojušas datus par 530 audzēkņiem, kas plāno iesaistīties praksēs tieši šī projekta ietvaros.

Atgādinām, ka DVB projekta mērķis ir palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā. Projekta ilgums: no 2017. gada 27.janvāra līdz 2023. gada 31. augustam.