Jaunumi

LDDK tikšanās ar Dobeles Amatu vidusskolas pārstāvjiem

4. Septembris, 2018

ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” projekta vadītājas Jolantas Vjakses tikšanās ar Dobeles Amatu vidusskolas pārstāvjiem par projektu. 

Laiks: 2018.gada 7.septembris, plkst. 09.30

Vieta: Dobeles Amatu vidusskola