Jaunumi

Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu ekskursija autotransporta uzņēmumos, 4.martā Daugavpilī

7. Marts, 2022

2022.gada 4.martā LDDK SAM 8.5.1. projekta komanda uzsāk jaunu iniciatīvu – profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu un profesionālo mācību priekšmetu pedagogu ekskursijas uzņēmumos, kuri piedāvā darba vidē balstītas (DVB) mācības un mācību prakses audzēkņiem.

2022.gada 4.martā Daugavpils būvniecības tehnikuma 1. un 2. kursa audzēkņi, un Malnavas koledžas audzēkņi, kuri apgūst automehāniķu profesiju, viesojās trīs Daugavpils uzņēmumos: SIA “SCANIA LATVIJA”, SIA “AUTO WELLE”, SIA “KMK AUTO”.

Ekskursijas laikā audzēkņiem bija iespējas redzēt uzņēmumus un dzirdēt no uzņēmuma pārstāvjiem, kas tiek piedāvāts audzēkņiem praksēs un DVB mācībās, kā arī – audzēkņiem bija iespēja uzzināt, kas ir DVB mācības, un kādas iespējas paveras audzēkņiem, ja viņi tiek iesaistīti SAM 8.5.1. projektā.

SAM 8.5.1. projekta komanda ir izveidojusi speciālus plakātus PII audzēkņiem – kuros ir QR kodi, kas dod iespēju audzēkņiem iepazīties ar uzņēmumiem, kuri piedāvā prakses un DVB mācību vietas visā Latvijā.

Ekskursijas noslēgumā audzēkņi aizpildīja anonīmu aptaujas anketu, atbildot uz jautājumiem – kas ir DVB mācības? Kā vērtē redzēto uzņēmumos? Vai gribētu vēl doties līdzīgās ekskursijās uz citiem uzņēmumiem?

Secinājums: audzēkņi skolās netiek informēti par SAM 8.5.1. iespējām, kā arī līdz šim nezināja, kas ir DVB mācības, labprāt dotos uz uzņēmumiem, kurus apmeklēja gan praksēs, gan DVB mācībās, kā arī dotos uz citiem uzņēmumiem ekskursijās.

Daugavpils Būvniecības tehnikuma audzēkņu atbildes
Daugavpils Būvniecības tehnikuma audzēkņu atbildes
Daugavpils Būvniecības tehnikuma audzēkņu atbildes
Daugavpils Būvniecības tehnikuma audzēkņu atbildes

Pateicamies:
- SIA “SCANIA LATVIJA” - Jurim
- SIA “AUTO WELLE” - Aleksandram
- SIA “KMK AUTO” - Ruslanam

Ekskursijas foto galerija: