Jaunumi

Tikšanās ar uzņēmējiem un profesionālās izglītības iestādēm Jelgavā

5. Septembris, 2019

ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” komandas tikšanās ar uzņēmējiem un profesionālās izglītības iestādēm.

Laiks: 2019.gada 11.septembris, plkst.10.30
Vieta: Jelgavas tehnikums, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001
Plānotā darba kārtība:

10:30 – 11:00 ierašanās, reģistrācija

11:00 – 12:00 aktualitātes par projekta īstenošanas gaitu

12:00 – 12:30 jautājumi, atbildes

12:30 – 13:00 Jelgavas tehnikuma apskate

13:45 – 13:55 došanās uz DVB mācību un/vai prakšu īstenošanas vietām – Jelgavas un Jelgavas apkārtnes uzņēmumiem

14:00 – 15:00 vizīte uzņēmumos (visi dalībnieki tiks sadalīti grupās un dosies uz dažādiem uzņēmumiem)

15:00 – 15:30 secinājumi