Reģionālā attīstība

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) izskata politikas plānošanas un normatīvo aktu projektus, valsts budžeta projekta pamatnostādnes reģionālās attīstības jautājumos, izstrādā savus priekšlikumus, kā arī sniedz atzinumus.

LDDK piedalās reģionālās attīstības normatīvo aktu pilnveidošanā atbilstoši spēka esošiem normatīvajiem aktiem un  starptautiskajām saistībām, kā arī piedalās priekšlikumu izstrādāšanā un izskata valdības ziņojumu projektus par starptautisko saistību izpildi reģionālās attīstības jautājumos un dod atzinumus par šiem ziņojumiem.

Kontaktinformācija: