Jaunumi

Rēzeknes tehnikuma audzēkņu tikšanās ar uzņēmējiem, 8. martā Rēzeknē

9. Marts, 2022

2022.gada 8.martā LDDK SAM 8.5.1. projekta komanda organizēja tikšanos Rēzeknes Tehnikumā, Rēzeknes Tehnikuma (RT) audzēkņiem – topošajiem pavāriem, automehāniķiem, viesmīlības pakalpojumu speciālistiem ar uzņēmumiem.

LDDK SAM 8.5.1. projekta vadītāja Jolanta Vjakse parādīja RT audzēkņiem jaunos plakātus ar QR kodu, ar kura palīdzību audzēkņi var atrast prakses vietas uzņēmumos visā Latvijā un par katru reģionu atsevišķi, kā arī var atrast DVB mācības īstenojošos uzņēmumus. Audzēkņi izmēģināja – un ieguva jaunu informācijas vietni, lai varētu izvēlēties uzņēmums, kur mācīties gan teoriju, gan praktiskās iemaņas.

LDDK SAM 8.5.1. projekta vadītāja Jolanta Vjakse audzēkņiem izstāstīja, kas ir DVB mācības un kādas iespējas audzēkņiem paver dalība projektā.

Topošajiem pavāriem – LDDK SAM 8.5.1. projekta vadītāja Jolanta Vjakse, kura pati ir pārtikas tehnologs – inženieris, organizēja meistarklasi - 30 minūšu laikā rādīja, kā var pagatavot 6 garneļu ēdienus – salātus un uzkodas.

Topošajiem automehāniķiem – 3 Rēzeknes autotransporta uzņēmumu: SIA EVRO TRANS, SIA AUTO SDL, SIA VALTERS&GR pārstāvji izstāstīja par iespēju praktizēties, viens no uzņēmumiem - SIA VALTERS&GR - bija sagatavojis arī video par savu uzņēmumu un arī suvenīrus katram audzēknim – cepuri.

Viesmīlības pakalpojumu specialistiem – bija iespēja ZOOM platformā klausīties 2 uzņēmumu - Hotel Jūrmala SPA un Radisson - pārstāvju stāstus un arī vērot reportāžu tiešsaistē no viesnīcām, par iespēju praktizēties.

Oskars Putniņš no edy365 audzēkņiem un priekšmetu pedagogiem izstāstīja par e-dienasgrāmatas sniegtajām iespējām un mūsdienīgu prakses īstenošanas un vadīšanas procesu digitālā vidē.

Noslēgumā katra grupa (cik nu audzēkņi gribēja), aizpildīja aptauju menti.com – vai saprot, kas ir DVB mācības? Kādos uzņēmumos gribētu iet praksē un DVB mācībās, vai gribētu lietot e-dienasgrāmatu.

Secinājumi:
- RT audzēkņiem RT pedagogi nestāsta par to, kas ir DVB mācības (atbildes, kas redzamas par to, kas ir DVB mācības audzēkņi varēja atbildēt tikai  pēc mūsu uzstāšanās par to, kas ir DVB mācības);
- RT pedagogi nestāsta, ka ir SAM 8.5.1. projekts un tā iespējas;
- RT pedagogi neinformē par SAM 8.5.1. uzņēmumiem, kuri piedāvā prakses vietas (RT pie informācijas dēļa bija dažādi uzņēmumi, kuri piedāvā prakses, lielākā daļa, kuri NAV projektā iesaistīti, bet projekta uzņēmumi tikai daži);
- RT audzēkņi labprāt dotos ekskursijās uz uzņēmumiem, pirms nonāk praksēs un DVB mācībās uzņēmumos;
- RT audzēkņi labprāt dotos ekskursijās uz uzņēmumiem, pirms nonāk praksēs un DVB mācībās uzņēmumos,

Paldies projekta komandai par ļoti labu komandas darbu ātrā laikā un augstā kvalitātē noorganizējot šo pasākumu!